Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

23.01.2019

Zawody medyczne – nowe perspektywy: konferencja w Ciechanowie

  • Na zdjęciu: zebrani podczas panelu dyskusyjnego.
  • Na zdjęciu: konferencję otwiera Poseł Anna Cicholska.
  • Na zdjęciu: przemawia Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski.

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wziął udział w konferencji poświęconej kadrze medycznej na Mazowszu. Konferencja pn. Zawody medyczne – nowe perspektywy została zorganizowana w Ciechanowie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych. Wśród gości wydarzenia byli Poseł RP Anna Cicholska, Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko i Robert Kochański, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Konferencja w Ciechanowie była zorganizowana z inicjatywny Poseł na Sejm RP Anny Cicholskiej. Wydarzenie, które odbyło się przy ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ, otworzyli Poseł Anna Cicholska i Rektor PWSZ, JM Prof. dr hab. Leszek Zygner. Konferencję poprowadziła Dziekan Wydziału OZiNH dr n. hum. Bożena Ostrowska.

Spotkanie w Ciechanowie było już kolejnym tego typu wydarzeniem, skierowanym do środowiska medycznego, a szczególnie do osób wykonujących zawód pielęgniarza, ratownika medycznego, opiekuna socjalnego. Zwróciła na to uwagę podczas swego wystąpienia Poseł Anna Cicholska, dziękując, że mury szkoły kolejny rok z rzędu stały się otwarte dla dyskusji tych grup zawodowych.

Część merytoryczną konferencji otworzył I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Wojewoda wygłosił prelekcję, dotyczącą zadań przedstawiciela rządu w terenie, jakim jest Wojewoda, w obszarze zdrowia. Sylwester Dąbrowski podkreślił w swoim wystąpieniu kwestię usprawnienia organizacji ratownictwa medycznego, które będzie wdrażane dzięki nowemu planowi ratownictwa medycznego na Mazowszu.

Wicewojewoda Mazowiecki: − Pracujemy nad udoskonalaniem ratownictwa medycznego na Mazowszu, a naszym priorytetem jest skracanie dojazdu karetek tak, aby był on realizowany z najbliższego zdarzeniu rejonu.

Uczestnikami konferencji, którzy przedstawili wykłady, byli: Małgorzata Tokarska, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie i Roman Kurek, Kierownik Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiodącymi tematami konferencji był aktualny stan realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanie świadczeń medycznych, jak również sytuacja kadrowa. Po prezentacji referatów nastąpiła część dyskusyjna.

Współorganizatorami konferencji są: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie. Udział w niej wzięli ponadto dyrektorzy szpitali, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, przedstawiciele Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie oraz studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

 

Podziel / Share
23.01.2019, Ilość wejść: 643, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry