Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

22.01.2019

Połączenie drogi wojewódzkiej 635 z obwodnicą Marek na węźle „Wołomin” – decyzja Wojewody

  • Budowa drogi

Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 o długości ok. 2,2 km. Inwestorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 będzie realizowany w ramach połączenia istniejącej DW 635, pomiędzy Wołominem a Radzyminem, z obwodnicą Marek (trasa S8), w miejscu węzła „Wołomin”. Inwestycja obejmuje budowę nowej drogi wraz z przebudową i budową infrastruktury. Prace obejmą m.in. budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę dodatkowych jezdni do obsługi sąsiednich nieruchomości, zjazdów do przyległych posesji, ciągów pieszych i rowerowych, budowę urządzeń ochrony przed hałasem, budowę i przebudowę systemu odwodnienia, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego.

Wojewoda wydaje decyzję ZRID na podstawie art. 35 prawa budowlanego, sprawdzając m.in.:

  • zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska  (w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji),
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

 

Zdjęcie: GDDKiA

Podziel / Share
22.01.2019, Ilość wejść: 1917, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry