Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

17.01.2019

Zagrożenia zimowe – spotkanie mazowieckich służb

  • Zagrożenia zimowe - spotkanie mazowieckich służb
  • Zagrożenia zimowe - spotkanie mazowieckich służb
  • Zagrożenia zimowe - spotkanie mazowieckich służb

Zagrożenia wynikające z zimowej aury, a także zapewnienie bezpieczeństwa podczas nadchodzących ferii były tematem spotkania służb, inspekcji i straży z terenu Mazowsza. Spotkanie poprzedził briefing prasowy Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery i  Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego z Komendantami: stołecznej oraz wojewódzkiej policji, a także straży pożarnej oraz inspekcji transportu drogowego.

Wojewoda podczas spotkania roboczego zapoznał się z realizacją przez mazowieckie służby i inspekcje instrukcji dotyczących funkcjonowania w okresie zimowym. Omówiono zimowe zagrożenia i  stan przygotowania służb oraz m.in. sytuację na kolei, a także zarządców dróg w przypadku występujących mrozów i wynikających z nich niebezpieczeństw. Poruszono również kwestie dzikich lodowisk oraz kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwłaszcza obiektów typu escape room.

Pomoc dla osób bezdomnych

Na Mazowszu działa bezpłatna całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem dzwoniący uzyskają informacje dotyczące form pomocy dla osób bezdomnych, o  miejscach noclegowych i jadłodajniach z posiłkami dla potrzebujących na terenie Mazowsza. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia  należy dzwonić na nr 112.   Już jesienią Wojewoda Mazowiecki zaapelował do samorządów na Mazowszu, aby w okresie zimowym zwrócić większą uwagę na potrzeby osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej odpowiedzialność za udzielenie schronienia osobom potrzebującym ponosi dana gmina, gdyż jest to zadanie własne samorządu.

Naszym obowiązkiem jest udzielić pomocy każdemu potrzebującemu, szczególnie zimą – powiedział Wojewoda.  Pomoc osobom bezdomnym jest też priorytetowym zadaniem dla wojewódzkiej i stołecznej policji - jak podkreślali nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji oraz  insp. Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji.

Kontrole bezpieczeństwa pożarowego

Straż Pożarna prowadziła działania kontrolne stanu technicznego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w  popularnych escape roomach. Jak poinformował Artur Gonera, zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta PSP - w efekcie działań strażaków 64 lokale zostały sprawdzone, w 49 wykryto łącznie 265 nieprawidłowości, a na skutek postępowania administracyjnego wobec 9 wydano zakaz eksploatacji. Nieprawidłowości dotyczyły głównie dróg ewakuacyjnych, m.in. były nieprawidłowo oświetlone, źle oznakowane, drzwi ewakuacyjne uniemożliwiały ich natychmiastowe otwarcie, w przejściach występowały materiały palne. Ponadto często stwierdzano brak przeglądów instalacji użytkowych, brak gaśnic, czy brak oznakowania ich lokalizacji i aktualnych przeglądów oraz brak hydrantów.  

Również Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi kontrole w escape roomach na Mazowszu. Dotychczasowe działania nie wykazały nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów. W 6 przypadkach stwierdzono naruszenie warunków technicznych, dotyczące – lokalizacji w piwnicy (m.in. za niskie pomieszczenie, brak oświetlenia), braku wentylacji, braku dostępu do naturalnego oświetlenia, braku centralnego ogrzewania, złego stanu technicznego stropów oraz przegród z płyt wiórowych. Kontrole ujawniły także fakt wykorzystywania pomieszczeń w lokalach mieszkalnych bez legalnego wydzielenia i  przeznaczenia na cele usługowe. W związku z tragicznym wypadkiem w Koszalinie Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W sezonie zimowym 2018/2019 mazowieccy strażacy skontrolowali 39 obiektów dla osób bezdomnych oraz 33 placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły w szczególności: instalacji użytkowych, stanu dróg ewakuacyjnych, gaśnic. Stwierdzone nieprawidłowości wskazane przez zespoły kontrolne są na bieżąco zgłaszane właścicielom obiektów.

Zimowe bezpieczeństwo na drogach

Jak co roku w okresie ferii zimowych Policja razem z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego kontrolują stan techniczny autokarów przewożących dzieci na zimowy wypoczynek.  Dzięki takim prowadzonym działaniom, z roku na rok zarówno świadomość rodziców, jak i stan pojazdów jest na coraz wyższym poziomie. Dane kontaktowe oraz miejsca, gdzie można się zgłaszać są publikowane na stronach internetowych inspektoratu transportu drogowego i komend (http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/48801,quotBEZPIECZNE-FERIEquot-wykaz-punktow-kontroli-autokarow-w-Warszawie-i-okolicac.html). Zbigniew Kapciak, zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego poinformował, że w związku z feriami będzie działał punkt kontrolny na parkingu przy Torwarze (Warszawa, ul. Łazienkowska 6A ).

Odśnieżanie budynków, kontrole dachów

W związku ze zmiennymi warunkami pogodowymi, w tym opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda Mazowiecki przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Wojewoda polecił, aby kontrole w tym zakresie realizowała inspekcja nadzoru budowlanego.

Apel Wojewody do samorządów

Wojewoda zaapelował do mazowieckich samorządów o monitorowanie sytuacji, w związku z  warunkami pogodowymi. Wojewoda zarekomendował sprawdzenie przygotowania zarządców dróg do podjęcia akcji odśnieżania, zwrócenie uwagi na realizację przez administratorów, właścicieli i zarządców obiektów konieczności odśnieżania dachów, wzmożenie akcji informacyjnych i działań służb w zakresie kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych, zagrożonych wychłodzeniem. Ponadto, mając na uwadze nadchodzące ferie zimowe, Wojewoda zwrócił się do władz samorządowych Mazowsza - Apeluję do samorządów o nadzór nad miejscami wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych.

Zagrożenia na lodzie

Zamarznięte zbiorniki wodne i tzw. dzikie lodowiska, to szczególnie niebezpieczne miejsca, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. W trosce o ich bezpieczeństwo, mazowieccy strażacy prowadzą akcję „Bezpieczne lodowiska 2019”. Akcja ma na celu pomoc w organizowaniu bezpiecznych ślizgawek. Strażacy pomogą wylać wodę na przygotowane lodowiska m .in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp.

Straż zwraca uwagę, że pomimo mrozu i oblodzenia, wchodzenie na zamarznięte rzeki, czy inne akweny jest bardzo niebezpieczne. Pozorna grubość pokrywy lodowej przy brzegu może wprowadzić w błąd, gdyż kilka metrów dalej lód może być bardzo cienki i słaby. Lód może się załamać, a osoba która wpada pod wodę nie jest w stanie sama się z niej wydostać, czego efektem może być wychłodzenie, a nawet śmierć. W przypadku, gdy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia należy wezwać na pomoc służby ratownicze, dzwoniąc pod nr 112.

Bezpieczne Ferie - Konkurs na inicjatywę profilaktyczną

Do 28 stycznia 2019 roku można zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane z dziećmi podczas ferii, które na Mazowszu trwać będą od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku. Nie wszyscy uczniowie mazowieckich szkół oraz jednostek podległych organom administracji publicznej spędzą je w sposób zorganizowany. Brak opieki osób dorosłych sprzyja podejmowaniu zachowań stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, np.  korzystanie z lodowisk na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Dlatego Wojewoda Mazowiecki, Komendant Wojewódzki Policji i Komendant Stołeczny Policji oraz Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosili konkurs na najciekawszą inicjatywę dotyczącą organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Celami Konkursu są m. in.: inspirowanie osób i instytucji do nowatorskich działań profilaktycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych, ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz promowanie zdrowego stylu życia, pomoc w realizacji działań związanych z  zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wyróżnienie inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa.

Inicjatywy konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową do 28 lutego 2019 roku.

W spotkaniu organizowanym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli m.in.: nadinsp. Paweł Dobrodziej Komendant Stołeczny Policji, insp. Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji zs.  w  Radomiu, bryg. mgr inż. Artur Gonera Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Kapciak, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Paweł Błasiak Prezes mazowieckiego WOPR, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Marek Szymański Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego MUW, Alicja Walecka Dyrektor Biura Wojewody, Anna Olszewska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW, Kinga Jura Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW, Marzena Dębowska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Podziel / Share
17.01.2019, Ilość wejść: 851, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry