Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

17.01.2019

KSP: roczna odprawa kadry kierowniczej

  • Na zdjęciu: odebranie meldunku komendantów.
  • Na zdjęciu: przemawia Komendant Stołeczny Policji.
  • Na zdjęciu: zebrany podczas narady.
  • Na zdjęciu: przemawia Wojewoda Mazowiecki.

W auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego w Piasecznie odbyła się odprawa kadry kierowniczej stołecznej komendy, podczas której omówiono zagadnienia kryminalne, prewencyjne i logistyczne zrealizowane w minionym roku. W naradzie wziął udział Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera.

Styczeń to miesiąc podsumowań, analiz i planów, także w stołecznej Policji. W auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP im. K. Fuchsa w Piasecznie Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcami przedstawili efekty pracy wszystkich pionów KSP. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Gawor, prokuratorzy okręgowi, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, związków zawodowych, służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza garnizonu stołecznego.

Na początku spotkania komendant stołeczny przyjął meldunek o rozpoczęciu odprawy służbowej od insp. Sławomira Cisowskiego, następnie wręczył nagrodę Najlepszemu Policjantowi w 2018 roku funkcjonariuszowi z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KSP za profesjonalną i rzetelną służbę.

Podczas prezentacji komendant stołeczny podsumował wyniki pracy stołecznych policjantów. I tak funkcjonariusze w ubiegłym roku średnio każdego dnia: przeprowadzili 2.144 interwencji (co 40 sek.), wykryli 111 przestępstw, kontrolowali 1.324 uczestników  ruchu drogowego, 3.972 razy badali stan trzeźwości, zweryfikowali 61 zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (53,6% potwierdzonych), konwojowali i doprowadzili 89 osób,  zatrzymali 30 osób na gorącym uczynku, zabezpieczali 6 zgromadzeń i imprez masowych.

Generał wspomniał również o zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku w ramach Programu Modernizacji  Policji na kwotę 21 406 390 zł oraz remontowych – 4 196 550 zł w ramach poprawy warunków pełnienia służby i pracy w KSP.

W 2018 roku  z dużym zainteresowaniem mediów spotkały się działania stołecznych policjantów m.in.: zabezpieczenie obchodów Narodowego Dnia Niepodległości, minimalizacja niebezpiecznych zachowań na drodze (powołanie  grupy SPEED), kampania społeczna dotycząca  przeciwdziałania  handlowi ludźmi - S.O.S przeciw handlarzom i łowcom dusz, udział w akcji Szlachetna Paczka  (ciekawa inicjatywa policjantów SPAP KSP), sprawy kryminalne realizowane przez funkcjonariuszy KSP oraz jednostek terenowych. 

Ponadto policjanci stołecznego garnizonu zabezpieczyli w 2018 roku u podejrzanych mienie na kwotę prawie 260 mln złotych i odzyskali w prowadzonych postępowaniach ponad 89 mln złotych (to najwięcej spośród innych jednostek w kraju).

Komendant mówiąc o bezpieczeństwie w stolicy przytoczył wyniki badań, z których wynika, że blisko 90% badanych czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, prawie 85% respondentów  bezpiecznie porusza się podczas samotnego spaceru po zmroku, a ponad 63% pytanych mieszkańców nie obawia się, że stanie się ofiarą przestępstwa.

W 2019 roku przed stołecznymi policjantami komendant postawił zadania, które wiążą się przede wszystkim z kontynuacją działań ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawą efektywności służb ruchu drogowego, poprawą współpracy dzielnicowych ze społeczeństwem, zwiększeniem skuteczności w 7 wybranych kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, wzrostem skuteczności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, optymalizacją czasu reakcji na zdarzenie, szybką, skuteczną i profesjonalną obsługą interesanta oraz poprawą wykrywalności przestępstw motywowanych nienawiścią.

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji mł. insp. Tomasz Szymański, który szczegółowo omówił pracę dzielnicowych i służb patrolowo-interwencyjnych oraz podsumował bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W garnizonie stołecznym zrealizowano w 2018 roku 26.371 służb ponadnormatywnych, w tym 20.000 służb sfinansowało m.st. Warszawa na kwotę (4 600 000 zł), a 6.371 sfinansowały samorządy powiatów, miast i gmin garnizonu stołecznego (na kwotę 1 491 000 zł).

Mł. insp. Tomasz Szymański podsumował również funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2018 roku zarejestrowano 22 116 zgłoszeń (dla porównania od 1 lipca 2016 r. zarejestrowano 54 787). Najczęściej zgłaszano: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie prędkości, spożywanie alkoholu.

Ponadto w 2018 roku policjanci zabezpieczyli 482 imprezy artystyczno-rozrywkowe i sportowe oraz 1.775 zgromadzeń i manifestacji publicznych.

Policjanci ruchu drogowego odnotowali w garnizonie w 2018 roku o 31 mniej wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym niż 2017 roku (141 w 2018 roku, 172 w 2017 roku). Osób rannych wypadkach w 2018 roku było 1 988, natomiast w 2017 roku odnotowano ich  2.010 - dla porównania w 2008 roku zostało rannych aż 3 945 osób. Zmniejszyła się również liczba zabitych 146 w 2018 roku, a 185 w 2017 roku (2008 roku na drogach stołecznego garnizonu zginęło 368 osób). Wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców odnotowano 78, tj. o 3 mniej w stosunku do 2018 roku (w 2008 roku zarejestrowano 187). Policjanci zrealizowali 124 687 służb bezpośrednio na drogach i przeprowadzili 1 397 459 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Podsumowano również pracę zespołu „SPEED”, który został powołany przez Komendanta Stołecznego Policji pod koniec października 2018 roku, by walczyć z „piratami drogowymi”, uniemożliwiać przeprowadzanie nielegalnych wyścigów i dbać o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Po niespełna 3 miesiącach pracy funkcjonariuszy: „drogówki”, kryminalnych, specjalistów od zwalczania cyberprzestępczości i z innych komórek skontrolowano 3.024 pojazdy, nałożono 1.388 mandatów karnych, zatrzymano 361 praw jazdy oraz 80 dowodów rejestracyjnych, w tym 56 za stan techniczny pojazdu.

W 2018 roku policjanci ze SPAPu KSP zrealizowali 295 różnych działań, podczas których zatrzymano 97 osób. Mł. insp. Tomasz Szymański przypomniał najważniejsze realizacje. Jedną z nich policjanci SPAP’u przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KSP w jednej z podwarszawskich miejscowości, gdzie zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, kilka sztuk broni, amunicję oraz całą linię do produkcji narkotyków. W wyniku realizacji zatrzymano 4 osoby. Kolejne działania miały miejsce kilka tygodni temu, w Płocku i tym razem zabezpieczono  środki odurzające i materiały wybuchowe. Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który chałupniczymi  metodami wytwarzał środki odurzające i materiały wybuchowe.

W minionym roku policjanci stołeczni zainaugurowali kilka kampanii społecznych: „Raz, dwa, trzy - zginiesz TY”, „S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz”, „Seniorze nie daj się”. Ponadto realizowali konkursy („Policjanci są wśród nas”), programy informacyjno-edukacyjne („Kibic”, „Z Borsukiem bezpieczniej”, „Bezpieczny i kulturalny pasażer”, „Warszawska Linia Edukacyjna”, „Lekcja bezpieczeństwa w Metrze”), a także inne działania profilaktyczne („Stop przemocy w szkołach”, „Warsztaty szkoleniowe dla pedagogów”).

W kolejnej części odprawy Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych mł. insp. Krzysztof Smela omówił efektywność pracy pionu kryminalnego w stołecznym garnizonie w 2018 roku na tle wyników za lata 2014-2018. Z policyjnych analiz wynika, że przestępczość ogółem w 2018 roku (72.321) wzrosła o 4.357 w stosunku do 2017 roku (67.964), a o 3.317 mniej przestępstw odnotowano niż w  2014 roku (75.638). W omawianej kategorii wykrywalność w 2018 roku (55,4%) wzrosła o 3,9% wobec 2017 roku (51,5%), a o 9,6% w zestawieniu z 2014 rokiem. Natomiast przestępczości kryminalnej stwierdzono o 1.766 więcej w 2018 (52.880) w porównaniu z 2017 rokiem (51.114), a mniej o 7.717 w stosunku do 2014 roku (60.597). Wykrywalność w omawianym zakresie wzrosła o około 10% w 2018 (47,5%) w porównaniu z 2014 rokiem (37,4%), a 3,5% w zestawieniu z 2017 r. (44%).
W przypadku przestępstw z kategorii 7 najbardziej uciążliwych społecznie (bójka lub pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, rozbój, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie mienia) łącznie odnotowano ich o 689 mniej w zestawieniu z 2017 rokiem (29.258 – w 2018 r., 29.947– w 2017 r.) a porównując z 2014 (39.226) - mniej o 9.968.

Więcej stwierdzono przestępstw gospodarczych (wzrost o 3.153) i korupcyjnych (wzrost o 129). Natomiast przestępstw narkotykowych stwierdzono 4.747 tj. o 575 mniej niż w ubiegłym roku. Łącznie zabezpieczono ponad 700 kg narkotyków.

Ostatnia część odprawy kadry kierowniczej poświęcona była natomiast efektom pracy pionu logistyki. Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń omówił m.in. zagadnienia dot. inwestycji i remontów zarówno tych obecnie realizowanych, jak i tych planowanych w najbliższym czasie, zagadnienia z obszaru teleinformatyki, gospodarki transportowej, zaopatrzenia, administracyjno-gospodarczego. Największymi projektami realizowanymi w 2018 były: „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy Stołecznej Policji” (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), „Osoba-Dokument-Psyche” (w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego), „Efektywna policja – ochrona ofiar i świadków przemocy” (w ramach programu UE „Prawo, Równość i Obywatelstwo”) oraz doposażenie KSP w sprzęt transportowy – 209 nowych pojazdów dla garnizonu stołecznego.

W 2018 policjanci otrzymali także sprzęt techniki policyjnej i uzbrojenia, teleinformatyczny oraz specjalistyczny np.: analizator genetyczny (sekwenator).  W tym roku oprócz programu termomodernizacji budynków i inwestycji (np. budowa KP Raszyn, KP Mrozy, PP Żabia Wola) zaplanowano realizację innych projektów „Zwiększenie gotowości do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia” (ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Po zaprezentowaniu efektów pracy stołecznych policjantów głos zabrał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, który podziękował policjantom za oddaną pracę na tzw. pierwszym froncie oraz za współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i miast ościennych. Wojewoda życzył również funkcjonariuszom spokojnego 2019 roku.

Na koniec spotkania Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej kolejny raz w trakcie odprawy podziękował stołecznym policjantom za pracę i życzył dużo policyjnego szczęścia w 2019 roku.

Źródło: KSP

 

Podziel / Share
17.01.2019, Ilość wejść: 701, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry