Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

20.12.2018

Spotkanie świąteczne mniejszości narodowych i etnicznych z Wojewodą Mazowieckim

Przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z województwa mazowieckiego wzięli udział w  przedświątecznym spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Podczas spotkania kilkunastu reprezentantów poszczególnych organizacji przedstawiło swoją codzienną pracę i opowiedziało o tegorocznych najważniejszych przedsięwzięciach. Wszyscy zgodnie potwierdzali potrzebę współpracy i podejmowania nowych inicjatyw, które mają ogromny wpływ na rozwój kulturalny i społeczny w województwie. Wojewoda Mazowiecki podziękował za przyjęcie zaproszenia przez wszystkie organizacje. W przemówieniu Wojewoda podkreślił również potrzebę dalszej współpracy pełnomocników z organizacjami.

 

Zaproszenie Wojewody Mazowieckiego na okolicznościowe i coroczne spotkanie przyjęły: Fundacja Ormiańska; Fundacja Shalom; Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie; Teatr Żydowski w Warszawie; Fundacja Polsko-Ormiańska; Centralna Rada Romów; Fundacja Karaimskie Dziedzictwo i Oddział Mazowieckiego Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

W wydarzeniu udział wzięła Dyrektor Biura Wojewody Alicja Walecka i pełnomocnicy Wojewody - Judyta Rozbicka-Prokopowicz, Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Elżbieta Opara-Zawistowska, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania i Jan Myszak, Pełnomocnik ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Na co dzień w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim kontaktami z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi Mazowsze zajmuje się Judyta Rozbicka-Prokopowicz, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Działania Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych skupiają się na takich zadaniach, jak: aktywność służąca respektowaniu praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz przeciwdziałaniu ich naruszania; pomoc w rozwiązywaniu problemów mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapobieganie ewentualnym konfliktom; opiniowanie programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego; współdziałanie z samorządami i organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości.

Pełnomocnik Wojewody, wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej MUW, koordynuje realizację rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce.

Obecnie za mniejszości narodowe w Polsce są uznawani: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi, zaś za mniejszości etniczne: Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy. Mieszkańcy Mazowsza zadeklarowali przynależność do siedmiu grup narodowo-etnicznych: Karaimi, Ormianie, Romowie, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy, Żydzi.

Podziel / Share
20.12.2018, Ilość wejść: 999, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry