Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

12.12.2018

3 lata dla mieszkańców – podsumowanie działań Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podczas konferencji prasowej wspólnie z Wicewojewodami Sylwestrem Dąbrowskim i Arturem Standowiczem podsumował 3 lata sprawowania urzędu. Wojewodowie zwrócili uwagę na priorytety postawione na początku obejmowania urzędu.

Ostatnie trzy lata to okres systematycznej pracy, służącej podnoszeniu komfortu życia mieszkańców i poprawie jakości obsługi interesantów. Dzięki wdrażanym rządowym programom wsparcia społecznego mogliśmy wyrównywać szanse. Troszczyliśmy się również o bezpieczeństwo mieszkańców i realizowaliśmy inwestycje infrastrukturalne mające strategiczne znaczenie dla regionu. – powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

W swoim wystąpieniu Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski zwrócił uwagę na działania na rzecz zdrowia mieszkańców województwa –  Dzięki dofinansowaniu, które w okresie ostatnich trzech lat przekazaliśmy na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego, programy promocji zdrowia oraz inwestycje w sprzęt i infrastrukturę medyczną mogliśmy wydatnie podnieść poziom bezpieczeństwa zdrowotnego Mazowszan -powiedział Wicewojewoda Mazowiecki - Dobre efekty przyniosły również realizowane przez nas programy społeczne takie jak: Rodzina 500+, Maluch+, Senior+, Za życiem i Dobry Start. Dzięki programowi Maluch+ powstało 13 tys. nowych miejsc  w żłobkachnatomiast  program Dobry Start pozwolił na wypłatę 635 tys. świadczeń na wyprawkę szkolną – dodał.

- Usprawnienie terminowości wydawania decyzji Wojewody dotyczących dużych inwestycji, dobra współpraca z mazowieckimi samorządami oraz kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które dzięki decyzjom Wojewody mogą być obecnie realizowane przyczyniają się do dalszego rozwoju województwa – dodał Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz – Duże znaczenie ma również  sposób obsługi interesantów. Wysoka jakość pracy wydziałów urzędu wojewódzkiego oraz wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przekłada się na sprawność wydawania urzędowych decyzji i dokumentów oraz wygodę mieszkańców. Na przykład w ciągu ostatnich trzech lat wydano 655 418 paszportów utrzymując korzystny termin oczekiwania na wydanie dokumentu.

Obsługa mieszkańców – urząd otwarty na potrzeby klientów

 

W ostatnich trzech latach w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wprowadzono zmiany, które usprawniły obsługę interesantów.

 • Na początku 2018 r. w siedzibie urzędu przy pl. Bankowym w Warszawie otwarto nowo zbudowany profesjonalny punkt informacyjny dla mieszkańców. Kontynuowane są remonty w delegaturach. W latach 2015-2017 przeprowadzony został kompleksowy remont budynku płockiej Delegatury. Natomiast w 2018 r. zmodernizowano budynek w Ostrołęce, wyremontowano też budynek archiwum w Radomiu.
 • Wojewoda Mazowiecki w latach 2016-2018 wydał 655 418 tys. paszportów. Powstały nowe punkty terenowe w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz w Łomiankach.
 • W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzki trwają obecnie prace nad wdrożeniem platformy e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim.

Współpraca z samorządami - programy rządowe

Jednym z priorytetów Wojewody Mazowieckiego jest sprawna i skuteczna współpraca z samorządami. W tym celu organizowano liczne spotkania, na których omawiano najważniejsze kwestie związane z pomocą społeczną, planowaniem przestrzennym, edukacją czy pozyskiwaniem środków na inwestycje. Dzięki dobrej współpracy z samorządami udało się m.in. zapewnić sprawne wdrożenie programu Dobry start oraz przekazać środki na budowę, przebudowę i remont dróg lokalnych.

 • W latach 2016-2018 dotacje dla mazowieckich samorządów na infrastrukturę drogową oraz inwestycje służące mieszkańcom Mazowsza wyniosły ponad 127 mln zł. Dzięki tym środkom możliwa była m.in.: modernizacja infrastruktury społecznej (np.: budowa domu pomocy społecznej czy przedszkola ze żłobkiem) i drogowej; zakup aparatury medycznej, ambulansów i karetek; budowa kompleksu boisk szkolnych.
 • Na zadania realizowane w 2018 roku w województwie mazowieckim w ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 48 mln złotych.
 • W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zostało przekazanych w 2016 roku 76 mln zł przeznaczone na 73 zadania, w 2017 roku 76 mln zł na 47 zadań, a w 2018 r. po uwzględnieniu oszczędności dofinansowanie przyznano na realizację 52 zadań na ponad 76 mln zł.

Wsparcie dla mazowieckich rodzin

Na Mazowszu realizowane są rządowe programy wspierające rodziny: Maluch+. Rodzina 500+, Dobry Start, Za życiem, Senior+.

 • W ramach programu Maluch+ w 2018 r. we wszystkich 4 modułach przekazano 76,5 mln zł co stanowi prawie 20 proc. wszystkich środków rozdysponowanych w ramach Programu. W latach 2016-2017 zawarto umowy na łączną kwotę ponad 38,2 mln zł.
 • W ramach Programu Rodzina 500+ do mazowieckich gmin przekazano ponad 8,5 mld zł na świadczenia dla 550 tys. dzieci. Mazowieckie powiaty otrzymały ponad 73,6 mln zł na 5 tys. dzieci objętych pieczą zastępczą.
 • W ramach rządowego programu Dobry start mazowieckie gminy wypłaciły 635 tys. świadczeń na kwotę ponad 189,4 mln zł.
 • W ramach Programu Za życiem na Mazowszu wypłacono 988 świadczeń na kwotę 4,1 mln zł.

 

Opieka nad miejscami pamięci

Pod opieką Wojewody Mazowieckiego znajdują się 1 324 obiekty. W ostatnich trzech latach na opiekę nad miejscami pamięci Wojewoda przeznaczył 7 392 000 zł.

 • Dzięki współpracy Wojewody Mazowieckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego w bieżącym roku wyremontowano kolejne powstańcze groby. Wśród wyremontowanych miejsc są mogiły zlokalizowane na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kwatery żołnierzy batalionów "Zośka", "Gozdawa”, "Chrobry I” oraz "Gustaw – Harnaś” oraz „Pomnik Poległych w Bitwie pod Grochowem” znajdujący się na Olszynce Grochowskiej.
 • Całościowo odremontowano pierwszą powstańczą nekropolię w stolicy -  Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie. Renowacje grobów sfinansowane zostały ze środków Wojewody Mazowieckiego, w kwocie 750 tys. zł.

Bezpieczeństwo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco przekazuje samorządom ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach hydro - i meteorologicznych. W 2018 roku dzięki przejęciu obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przez Centra Powiadamiania Ratunkowego z terenu województwa mazowieckiego możliwe jest jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb.

W czasie zimy pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem całodobowej, bezpłatnej infolinii 987 udzielają informacji o miejscach w schroniskach dla bezdomnych, punktach pomocy i jadłodajniach. Infolinia jest bezpłatna i całodobowa.

Zdrowie

 • Wydział zdrowia organizował Mazowieckie Dni Zdrowia, podczas których promowano działania służb zespolonych i organizacji samorządowych oraz zdrowy styl życia. Organizowano zbiórki krwi w ramach akcji spoKREWnieni służbą, odbywały się liczne konferencje, szkolenia.
 • W roku 2018 nastąpiło rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie lub utworzenie gabinetu medycyny szkolnej, dzięki czemu w szkołach zorganizowano 1 043 gabinety medyczne, w tym doposażono istniejące w liczbie 788 i utworzono 255 nowych. Przełożyło się to na poprawę dostępności do świadczeń medycznych w gabinetach szkolnych oraz działania profilaktyczne dla dzieci.

Infrastruktura i inwestycje

Realizacja inwestycji drogowych na Mazowszu jest możliwa dzięki prowadzonym postępowaniom administracyjnym oraz decyzjom wydawanym przez Wojewodę Mazowieckiego. Dzięki dobrej współpracy z inwestorami, m.in.. GDDKiA, PKP, PSE, usprawniono terminowość wydawania decyzji. Postępowania administracyjne oraz decyzje Wojewody umożliwiają realizację kluczowych dla Mazowsza oraz w skali całego kraju dróg A2, S2, S8, S17. Inne kluczowe decyzje infrastrukturalne to m.in. 11 zezwoleń dotyczących budowy II linii metra w Warszawie, ustalenia lokalizacji linii kolejowej nr 8, na odcinku Warka – Radom, bramki ABC – umożliwiające automatyczną odprawę pasażerów na lotniskach.

 

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
12.12.2018, Ilość wejść: 1475, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry