Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

12.12.2018

Seminarium dla kierowników, dyspozytorów i ratowników pogotowia ratunkowego

  • Na zdjęciu: uczestnicy narady.

11 grudnia br. Wydział Zdrowia MUW zorganizował seminarium "Postępowanie ratownicze i farmakologiczne w nagłych stanach neurologicznych, w przypadkach ryzykownego stosowania substancji psychoaktywnych oraz procedury postępowania związane z ekspozycją na zakażenia krwiopochodne". Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 100 osób i było ono kierowane do kierowników, dyspozytorów i ratowników ze stacji pogotowia w województwie mazowieckim oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, posiadających tytuł ratownika medycznego.

Spotkanie otworzył Wiesław Marszał - konsultant wojewódzki w dziedzinie ratownictwa medycznego. Beata Zawada - główny specjalista ds. Programu Leczenia ARV z Krajowego Centrum ds. AIDS przypomniała zasady profilaktyki zakażeń krwiopochodnych. Temat rozwinęła Małgorzata Dąbrowska - pielęgniarka epidemiologiczna z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie w wystąpieniu dotyczącym procedur postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej na zakażenia krwiopochodne.

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi - konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii przedstawił metody postępowania ratowniczego w nagłych stanach neurologicznych. Wybrane zagadnienia związane z toksykomanią omówił Adam Pietrzak - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego.

Na spotkaniu Jarosław Chmielewski - Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW wręczył dr. hab. n. med. Adamowi Kobayashi odznakę honorową Ministra Zdrowia "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

Seminarium zostało zorganizowane w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i miało na celu aktualizację wiedzy w wybranych zakresach. Dzięki wsparciu Krajowego Centrum ds. AIDS wśród uczestników spotkania zostały rozdystrybuowane materiały informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki zakażeń krwiopochodnych. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 2 października 2017 r.  udział w seminarium uprawniał do otrzymania 8 punktów edukacyjnych.

Podziel / Share
12.12.2018, Ilość wejść: 653, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry