Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

10.12.2018

Odznaczenia państwowe w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże Zasługi, Srebrne Krzyże Zasługi, Brązowe Krzyże Zasługi, Medale Złote za Długoletnią Służbę, Medale Srebrne za Długoletnią Służbę, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Krzyże Zesłańców Sybiru, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,  Medale „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, Odznakę Honorową „Primus in Agendo” oraz Odznakę Honorową „za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego Wojewoda przystąpił do wręczenia odznaczeń.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

 • Pani Maria Elżbieta Eberhardt – była związana ze środowiskiem skupionym wokół czasopism „Tygodnik Wojenny”, a później „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, udostępniała swoje mieszkanie na prace związane z wydawaniem podziemnych wydawnictw.
 • Pan Grzegorz Eberhardt (odznaczenie nadane pośmiertnie) – był zatrudniony w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się drukiem i kolportażem „Tygodnika Wojennego”, a następnie „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • Pan Kazimierz Błaszczyk – w 1988 r. został wybrany skarbnikiem Zarządu OSP w Wierzbicy. W 2001 r. jako delegat na Zjazd Gminny został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego w Wierzbicy, funkcję pełni do chwili obecnej. Jego zaangażowanie w działalność związkową zaowocowało wzrostem aktywności w zakresie organizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dzięki dobrej współpracy z MDP na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat młodzieżowe pożarnictwo w Gminie Wierzbica pozyskało wielu młodych członków.
 • Pan Ireneusz Orędowicz – jest honorowym dawcą krwi od 1982 roku. Do chwili obecnej oddał 60.000 mililitrów krwi. Za swoją działalność na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa w roku 2002 na wniosek Wojewody Mazowieckiego został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Chętnie uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą ponadgimnazjalną zachęcając do oddawania krwi.
 • Pani Maria Wysocka-Parzyszek – w latach 1981-1989 wraz z mężem brała udział w drukowaniu i kolportażu nielegalnych czasopism: „Tygodnika Wojennego”, a następnie „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. W jej mieszkaniu był magazyn podziemnych wydawnictw.

Srebrnymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: 

 • Pan Andrzej Ryszard Gretkowski
 • Pan Stanisław Stanik – wydał 21 książek, w tym zbiory wierszy "Objęcie", „Pomiędzy", „Płacz zapiekły, miłość, choroba, śmierć", książki krytyczno-literackie, w tym „Jak zostać pisarzem", „Dzieje Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie". W latach 1993-1994 był prezesem Oddziału Warszawskiego Związku Twórczego Pisarzy Polskich, pełniąc równocześnie funkcję sekretarza Zarządu Głównego tej organizacji. Obecnie społecznie pełni funkcję redaktora naczelnego dodatku „Myśl Literacka" do czasopisma „Myśl Polska" oraz kierownika działu krytyki czasopisma społeczno-kulturalnego „Własnym Głosem" wydawanego przez Radę Krajową Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • Pan Paweł Jerzy Baca – członek Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej, organizował struktury szkolne organizacji, kolportaż pism periodycznych oraz ulotek wydawanych przez opozycyjne środowiska niepodległościowe. Zorganizował na terenie szkoły w warunkach konspiracyjnych 20 osobową sekcję. W 2009 r. - współorganizował Społeczny Komitet Obchodów 30-lecia KPN. Szef Wydziału Organizacyjnego Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec", Szef Sztabu Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec". W latach 2015-2017 pracował przy tworzeniu i rejestracji Federacji Organizacji Proobronnych i pracował w Zarządzie Stowarzyszenia.
 • Pan Jan Dujko - urodził się w 1947 r., jako 19-latek wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo- gaśniczych narażając często swoje życie i zdrowie, między innymi w 1978 roku w powodzi w Jedlińsku, w latach 80-tych podczas pożarów lasów w miejscowości Skłoby w powiecie szydłowieckim, w latach 1994-1995 podczas pożaru torfowiska w miejscowości Pomorzany oraz w roku 2010 w powodzi na terenie powiatu lipskiego. Ponadto był głównym organizatorem zbiórki dla poszkodowanych powodzian z miejscowości Wilków w powiecie opole lubelskie.
 • Pani Ewa Marzena Dziewicka – zatrudniona jest w komunikacji miejskiej od 1984 r. jako inspektor/specjalista ds. planowania i analiz, a od 2003 r. w spółce Tramwaje Warszawskie kolejno jako specjalista, Kierownik Działu Planowania i Analiz i od 2011 r. na stanowisku Szefa/Dyrektora Biura Planowania i Analiz. Równocześnie. Jej zasługą na rzecz rozwoju spółki Tramwaje Warszawskie jest wprowadzenie nowatorskich metod analitycznych i rozwiązań w zakresie planowania i analizowania finansów spółki.
 • Pan Ireneusz Bernard Jastrzębski - bierze udział w działalności organizacji społecznych, których jest członkiem od 2008 roku. Od 2014 roku działa w strukturach Związku Strzeleckiego „Strzelec", pełni funkcję Szefa Wydziału Operacyjnego. Bierze bezpośredni udział w szkoleniach strzelców na rzecz Sił Zbrojnych RP.  
 • Pani Anna Katarzyna Krakowiak-Pacholska – działa w strukturach Związku Strzeleckiego od 1995 roku, a od stycznia 2017 r. w Komendzie Głównej ZS „STRZELEC" pełni funkcję Kwatermistrza zajmując się organizowaniem zaopatrzenia.  Uświadamia i pomaga młodzieży w pogłębianiu ich wiedzy o roli jaką Marszałek i jego obóz odegrali w odzyskaniu Niepodległości Polski poprzez współorganizowanie i zapraszanie na uroczystości patriotyczne: Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, Marsz Styczniowy, Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś".
 • Pan Krzysztof Wojewódzki – działalność konspiracyjna w Opozycji Antykomunistycznej w latach 1981-1989. Kolportaż prasy podziemnej w Warszawie, Piasecznie i przerzut do Piekar Śląskich. Organizowanie kursów samokształceniowych Warszawa-Żoliborz, Kościół p.w. Dzieciątka Jezus (1986-1989). Działalność w Związku Strzeleckim „StrzeIec - RWN" (2001-2010) oraz w Związku Strzeleckim „Strzelec'' (2010-2018).

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została:

 • Pani Urszula Miecznikowska – Kierownik ds. Opieki Położniczej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, jest magistrem położnictwa i specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego. Posiada 32 letni staż w pracy zawodowej, nadal jest aktywna zawodowo.

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pani Halina Bobińska – jest magistrem pielęgniarstwa, specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Posiada ponad 28 letni staż pracy zawodowej.  
 • Pani Elżbieta Ewa Czapla – od 25 lat pracuje zawodowo. W Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach, będącym jednostką organizacyjną Powiatu Kozienickiego, zatrudniona jest od 1 lipca 1992 roku, od niespełna 20 lat jako dyrektor placówki. Za jej sprawą dokonana została rozbudowa Domu Pomocy Społecznej. Powstał nowoczesny budynek mieszkalny z komfortowym zapleczem i udogodnieniami dla mieszkańców, który oddany został do użytku w 2013 roku. Dzięki tej rozbudowie zwiększyła się efektywność świadczonych usług oraz dostępność Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach, bowiem powstało 36 nowych miejsc dla mieszkańców. Inwestycja w sposób znaczący podniosła standard życia i opieki mieszkańców.

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczony został:

 • Pan Robert Grzywacz – od 19 lat pracuje w spółce Tramwaje Warszawskie. Od 2010 r. kieruje Biurem Infrastruktury i jest odpowiedzialny za remonty i inwestycje w spółce Tramwaje Warszawskie. Grono specjalistów od torowisk tramwajowych z całej Polski wybierało go na Przewodniczącego Komisji Torowej przy Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej na trzy kadencje z rzędu, a Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji odznaczyło go Złotą Odznaką za zasługi.

Krzyżami Zesłańców Sybiru odznaczeni zostali:

 • Pan Aleksander Czapski,
 • Pan Józef Czarkowski (odznaczenie nadane pośmiertnie) – Krzyż odebrał Pan Maciej Robert Czarkowski,
 • Pan Stanisław Smoliński.

Krzyż Zesłańców Sybiru, jest wyrazem narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości. Nadawany jest osobom, które w chwili deportacji posiadały obywatelstwo polskie oraz dzieciom tych osób urodzonym na zesłaniu. Krzyż może być nadawany również osobom, które więzione  w łagrach, obozach i miejscach zsyłek jako obywatele polscy, w chwili nadawania im Krzyża, posiadają obywatelstwo innego państwa.

Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odznaczona została:

 • Pani Olga Romaszko-Niewiadomska - nauczycielka, która całe swoje życie zawodowe poświęciła edukacji młodszego pokolenia i szerzeniu kultury w sposób bezpośredni - przez lata nauki gry na fortepianie, prowadzenie grup muzycznych i organizowanie koncertów na poziomie lokalnym. Laureatka licznych nagród, uczestniczka konkursów i koncertów.  

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. 

Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939 – 1945” odznaczeni zostali:

 • Wacław Chudoliński - w sierpniu 1944 r. wstąpił do 3. Dywizjonu Dyspozycyjno Zmotoryzowanego AK w Warszawie. Po zaprzysiężeniu przyjął pseudonim "Barometr". W okresie od 1 sierpnia do 1 września 1944 r. brał udział w walkach z Niemcami na terenie Starego Miasta i Śródmieścia (m.in. w rejonie Wytwórni Papierów Wartościowych oraz ulic: Kredytowej, Konwiktorskiej, Bonifraterskiej). Uczestniczył w obronie szpitala polowego św. Jana Bożego. 1 września 1944 r. został aresztowany przez Niemców i przewieziony do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie. Po dwóch tygodniach pobytu w niewoli udało mu się zbiec. Po wojnie pracował w przedsiębiorstwach państwowych w Szczecinie i Warszawie.
 • Pan Stefan Kośmider – we wrześniu 1941 r. wstąpił do Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy w placówce Gołcza-Ulina. Po złożeniu przysięgi przyjął pseudonim "Jerzy". Pełnił funkcję łącznika. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej oraz nasłuchem radiowym. Prowadził drukarnię w Wolbromiu, w której fałszował niemieckie dokumenty. We wrześniu 1942 r. na rozkaz przełożonych wstąpił do NSZ w Gołczy. Zajmował się szkoleniem członków organizacji w zakresie militarnym i wywiadowczym. Od października 1942 r. zajmował się organizacją wywiadu politycznego, wojskowego, przemysłowego i kolejowego w rejonie Olkusza, Kiecka i Bochni. We wrześniu 1944 r., po aresztowaniu członków komendy NSZ przez Gestapo, objął funkcję p.o. Szefa Wydziału III NSZ w Krakowie i pełnił ją do stycznia 1945 r. Po wojnie wyjechał do Poznania i kontynuował studia wyższe na Wydziale Medycznym.
 • Pan Edward Wierzbowski (odznaczenie odebrała córka) – w listopadzie 1942 r. wstąpił do 71 pp AK Obwodu Zambrowskiego pod dowództwem Franciszka Selerowskiego ps. "Szarak". Po zaprzysiężeniu przyjął pseudonim "Wicher". Pełnił funkcję wywiadowcy i łącznika. Zajmował się zbieraniem informacji o liczbie oraz przemieszczaniu się wojsk niemieckich. We wrześniu 1945 r. podjął studia wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 1979 r. pracował w Przedsiębiorstwie Robot Kolejowych w Warszawie na stanowiskach kierowniczych.

Medale nadawane w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Odznaką Honorową „Primus in Agendo” odznaczony został:

 • Pan Andrzej Lipka

Odznaka Primus in Agendo – nadanie odznaki jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach

Odznaką Honorową „za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego” odznaczona została:

 • Pani Larysa Wojciechowska

Odznaka za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.

 

 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
 • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki wręcza odznaczenie państwowe.
Bookmark and Share
10.12.2018, Ilość wejść: 1755, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry