Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

31.10.2018

Wizyta Wojewody Mazowieckiego w regionie płockim

  • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki podczas wizyty w punkcie opieki nad dziećmi.
  • Na zdjęciu: Wojewoda Mazowiecki podczas wizyty w klubie Seniora.
  • Na zdjęciu: Wojewoda podczas wizyty w punkcie opieki nad dziećmi.

Spotkania z przedstawicielami placówek, które realizują w Gostyninie zadania w zakresie pomocy społecznej, to główny cel dzisiejszej wizyty Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego w tym mieście. Wojewoda odwiedził punkty i klub opieki nad dziećmi oraz klub seniora. Wojewodzie towarzyszyli: Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP, Marek Martynowski, Senator RP, Paweł Witold Kalinowski, Burmistrz Miasta Gostynina, Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury MUW w Płocku oraz Renata Zagórska, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Wojewoda Mazowiecki spotkał się najpierw z osobami zaangażowanymi w działalność punktów opieki nad dziećmi do lat 3: „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana kraina”. Spotkanie odbyło się z udziałem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. Punkt opieki „Bajkowy Zakątek” utworzono dzięki dotacji z programu „Maluch 2015”. Działalność punktu „Zaczarowana kraina”, w którym zapewniono w 2017 roku 40 miejsc opieki nad dziećmi, będzie realizowana również dzięki dotacji z programu „Maluch plus”.

Kolejną częścią wizyty Wojewody była rozmowa z pracownikami Klubu Seniora „Parostatek”.  Wojewoda Mazowiecki podziękował wszystkim, którzy na terenie gminy miejskiej Gostynin aktywnie włączają się w pomoc rodzinom – zgodnie z potrzebami dotyczącymi zarówno opieki nad małymi dziećmi, jak i w obszarze wsparcia senioralnego.

Następnie Wojewoda spotkał się z przedstawicielami Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” przy ul. Wojska Polskiego 23. Jego funkcjonowanie będzie możliwe dzięki dofinansowaniu z programu „Maluch plus” 2018. Zadanie polegające na utworzeniu i zapewnieniu funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zostało zakwalifikowane przez Wojewodę do realizacji.

W Gostyninie od kilku lat wzrasta liczba żłobków, w ten sposób realizowana jest rządowa polityka rodzinna, wspierająca rodziny w opiece nad małymi dziećmi. Gmina Miasta Gostynina uczestniczy w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” od 2015 roku.

„Maluch plus” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ponadto Gostynin wziął udział w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Samorząd otrzymał na zatrudnienie 4 asystentów dofinansowanie na kwotę 16 256 zł.

Podziel / Share
31.10.2018, Ilość wejść: 755, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry