Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

24.10.2018

Konferencja: współczesne wyzwania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś konferencja poświęcona tematowi przeciwdziałania handlowi ludźmi. Zorganizowali ją wspólnie Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty. Okolicznością towarzyszącą wydarzeniu był, obchodzony w całej Europie po raz jedenasty, Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

W konferencji, której organizacji podjął się Mazowiecki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, udział wzięli: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska. Wśród prelegentów była m.in. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW Anna Olszewska.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do uczestników, przypominając o konieczności ścisłego współdziałania służb w zakresie zapobiegania i walki z handlem ludźmi:

- Zadaniem władz jest budzenie świadomości na temat tego zjawiska i realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym państwa i jego obywateli - przekazał Wojewoda, Zdzisław Sipiera.

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska szczególną uwagę obecnych zwracała na podnoszenie świadomości wśród rodziców na temat występowania zjawiska handlu ludźmi we współczesnym świecie.

- Przekazywanie wiedzy na ten temat wśród rodziców to także zapobieganie nieprzewidywanym wydarzeniom z udziałem dzieci - podkreśliła.

Konferencja była skierowana do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół, placówek oświatowych województwa mazowieckiego. Była to druga tego rodzaju konferencja organizowana przez Mazowiecki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Pierwsza odbyła się w październiku 2017 r. i była skierowana do jednostek  samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

Uczestnicy dzisiejszej konferencji mogli zapoznać się z wystawą zorganizowaną przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA w ramach projektu „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi” („Improving Poland’s capacity to prevent trafficking in human beings”). Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi wśród Polaków, w szczególności wśród młodych ludzi, którzy decydują się na podjęcie pracy za granicą. Wcześniej wystawa była dostępna w delegaturach Mazowieckiegu Urzędu Wojewódzkiego.

18 października przypada Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Handel ludźmi jest zjawiskiem złożonym, wywołanym czynnikami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, które w dobie globalizacji i migracji coraz liczniejszych grup ludzi podlega dynamicznym przemianom. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem  tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie do pracy przymusowej.

Podziel / Share
24.10.2018, Ilość wejść: 779, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry