Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

23.10.2018

Zakończyły się mazowieckie konsultacje programu „Za życiem”

 • Na zdjęciu: konsultacje programu w Warszawie.
  Na zdjęciu: konsultacje programu w Warszawie.
 • Na zdjęciu: konsultacje programu w Warszawie.
  Na zdjęciu: konsultacje programu w Warszawie.
 • Na zdjęciu: konsultacje programu w Warszawie.
  Na zdjęciu: konsultacje programu w Warszawie.

Dziś odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne programu „Za życiem”. Organizowane spotkania dedykowane były reprezentantom mazowieckich samorządów. Wzięli w nich udział: przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW Anna Olszewska i Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Anna Karpińska.

Celem cyklu spotkań z reprezentantami samorządów na Mazowszu, poświęconego rządowemu programowi „Za życiem”, było przedstawienie jego założeń, priorytetów, stanu realizacji, jak również nowych form pomocy wprowadzonych Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na podstawie nowelizacji innych ustaw. Spotkania odbywały się od 18 września do 23 października br.

Program został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z 20 grudnia 2016 r. na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Głównym celem programu jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego, a także koordynacji wsparcia, poradnictwa i informacji.

Istotną rolę w realizacji programu „Za życiem” odgrywa dostępność informacji do możliwych form pomocy i świadczeń. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim opracowano Informator dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością, skierowany do przyszłych rodziców dzieci, u których stwierdzono ciężkie upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, lub wychowujących już dziecko wymagające szczególnej troski. Informator został w wersji elektronicznej skierowany do gmin i powiatów, do szpitali i wybranych organizacji pozarządowych. Opracowanie dostępne jest na stronie MUW i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Podczas spotkań omawiane były również: program „Dobry start”, program „Opieka 75+”, Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Podziel / Share
23.10.2018, Ilość wejść: 980, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry