Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

19.10.2018

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa mazowieckiego

W dniach 17-18 października 2018 r. odbyła się narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa mazowieckiego. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wziął udział w drugim dniu narady.

Tematyka spotkania zorganizowanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  była ukierunkowana na zadania geodetów powiatowych oraz pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii.

Na naradzie gościli m.in.: Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju; przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przedstawiciele organów SGiK szczebla wojewódzkiego oraz powiatowego.

Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, w ramach spotkania omówił wizję i bieżące plany organizacyjne oraz legislacyjne, mające na celu usprawnienie działania SGiK oraz możliwości korzystania z danych gromadzonych w zasobach geodezyjnych i kartograficznych.

Pracownicy Wydziału Geodezji MUW przedstawili wybrane zagadnienia związane z: oceną dokumentacji geodezyjnej w postepowaniach administracyjnych, weryfikacją dokumentacji wykonywanych na potrzeby postępowań w zakresie inwestycji; problematyką udostępniania informacji z zasobu geodezyjnego. Omówione zostały także wyniki kontroli prowadzonych przez MWINGiK w 2018 r., działania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej oraz rzecznika dyscyplinarnego dla osób pełniących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz przedstawione dane liczbowe w zakresie oceny stanu utworzenia baz danych i mapy zasadniczej.

Dodatkowo zaprezentowane zostały także rezultaty spotkań konsultacyjnych organizowanych przez MWINGiK oraz tematy dotyczące bieżącej problematyki z zakresu ochrony znaków geodezyjnych i ochrony danych osobowych.

Podziel / Share
19.10.2018, Ilość wejść: 785, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry