Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

10.10.2018

Szkolenie poruszające tematykę przemocy wobec dziecka

  • Na zdjęciu: zebrani na szkoleniu, w dalszym planie osoba przemawiająca.
  • Na zdjęciu: przemawia Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW.

8 października br. w MUW odbyło  się bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia. Program szkolenia dotyczył diagnostyki zespołu dziecka krzywdzonego i interwencji podejmowanych w przypadkach podejrzewania przemocy wobec dziecka.

Poniedziałkowe szkolenie otworzył Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW, który powitał uczestników wydarzenia oraz przedstawił wykładowców.

Do poprowadzenia szkolenia zaproszeni zostali: Katarzyna Fenik-Gaberle, Mariusz Moderski oraz Aneta Mikołajczyk. Na szkoleniu obecny był również przedstawiciel Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych Dorota Jaszczak – Kuźmińska

W programie szkolenia znalazły się wykłady dotyczące m.in.:

  • konsekwencji w dzieciństwie i życiu dorosłym doznawania przez dzieci przemocy ze strony rodziców,
  • rozpoznawania sygnałów świadczących o przemocy wobec dzieci. Podejmowanie interwencji w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone. Procedura „Niebieskiej Karty”,
  • prawa jako narzędzia przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas spotkania rozdawano materiały szkoleniowe.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o tę procedurę i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wydarzenie, we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował Wydział Zdrowia -  Oddział Promocji Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Podziel / Share
10.10.2018, Ilość wejść: 366, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry