Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

11.10.2018

Wsparcie finansowe dla województwa mazowieckiego – Radom

Ministerstwo Zdrowia przekaże blisko 3,5 mln złotych na szpitalny oddział ratunkowy oraz na stypendia dla pielęgniarek w Radomiu. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał dzisiaj 2 umowy o dofinansowanie w ramach dwóch inicjatyw: „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” i „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”.

Doposażenie oddziałów ratunkowych

Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjentów, kiedy ze względu na stan zdrowia, wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. Fundusze unijne sfinansują głównie aparaturę dla dzieci, które potrzebują specjalnego, dostosowanego sprzętu.

Podpisana dzisiaj umowa na łączną kwotę ponad 320 tys. zł dotyczy doposażenia SOR-u Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. T. Chałubińskiego.

Stypendia dla pielęgniarek

Projekt „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa” powstał w celu zapewnienia skutecznej wymiany pokoleniowej w zawodzie pielęgniarek. W ramach niego została dziś podpisana umowa z Radomską Szkołą Wyższą.

Część środków unijnych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia, przeznaczone jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. W dofinansowanych szkołach studenci oraz absolwenci pielęgniarstwa i położnictwa będą mogli skorzystać z programu wspierającego ich rozwój i zatrudnienie. Stypendia – 800 zł miesięcznie – mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie – absolwenci wchodzący do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

Wartość podpisanej dziś umowy na stypendia dla pielęgniarek i położnych wynosi około 3,2 mln zł.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych

Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:

  • infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych – np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii,
  • programy profilaktyczne,
  • infrastrukturę pracowni diagnostycznych,
  • programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych,
  • kształcenie kadr medycznych,
  • dzienne domy opieki medycznej,
  • centra symulacji medycznej,
  • działania projakościowe.

W spotkaniu wzięli udział: Minister Marek Suski, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Wiceminister Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Anna Kwiecień, Poseł na Sejm RP, Andrzej Kosztowniak, Poseł na Sejm RP, Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki, mgr Marek Pacyna, Dyrektor Naczelny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, lek. Andrzej Gajda, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dr Zbigniew Kwaśnik, Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej, mgr Elżbieta Komosa, Kanclerz Radomskiej Szkoły Wyższej i Krzysztof Murawski, Kierownik Delegatury MUW w Radomiu.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało ponad 550 umów z beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w całym kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie mazowieckim podpisane zostały już 44 umowy o wartości ponad 467 mln zł na dofinansowanie inwestycji ze środków POIŚ oraz 55 umów o wartości ponad 424 mln zł m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe ze środków POWER.

 

Podziel / Share
11.10.2018, Ilość wejść: 873, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry