Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

08.10.2018

Jubileuszowa Gala Inauguracyjna pt. „UKSW w 100-lecie Niepodległości Polski”

Dzisiaj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyły się uroczystości inauguracyjne nowego roku akademickiego. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Poranna Msza Święta koncelebrowana w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3 pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW była pierwszym punktem przewidzianym w programie dzisiejszych uroczystości. Po zakończonej eucharystii uczestnicy wydarzenia udali się do auli im. Jana Pawła II, która była miejscem docelowym Jubileuszowej Gali Inauguracyjnej pt. „UKSW w 100-lecie Niepodległości Polski”.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz powitalnym przemówieniu Jego Magnificencji Rektora ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego nadszedł czas na wystąpienia gości. Jako pierwsza głos zabrała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalna w Kancelarii Prezydenta RP, która odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie przemówienia wygłosili: prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia; Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Piotr Muller podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kolejnym punktem obchodów była Immatrykulacja. Na podium wstąpili wówczas studenci i doktoranci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ślubowanie, pasowanie rektorskim berłem oraz wręczenie studenckich czapek dopełniło ceremonii. Następnie Jego Magnificencja Rektor cytując łacińską sentencję „quod felix, faustum fortunatumque sit” (oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne), oficjalnie ogłosił za otwarty rok akademicki 2018/2019.

Po odśpiewaniu przez chór pieśni Gaude Mater Polonia ( Raduj się, matko Polsko) odbyły się wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów. Ostatnim punktem uroczystości inauguracyjnych był wykład pt. „Prymasi Polski Odrodzonej”, który wygłosił ks. abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnienski, Prymas Polski.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalna w Kancelarii Prezydenta RP; prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia; Zdzisław Sipiera Wojewoda Mzowiecki; ks. abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnienski, Prymas Polski; ks. kard. Kazimierza Nycz; ks. prof. dr. hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Ewa Filipowicz, Wicedyrektor Biura Wojewody, Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW, przedstawiciele Senatu UKSW, Prorektorzy, doktoranci oraz studenci.


 

Podziel / Share
08.10.2018, Ilość wejść: 690, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry