Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

27.09.2018

„Za życiem” - spotkanie konsultacyjne w Ostrołęce

  • Na zdjęciu: zebrani w trakcie spotkania konsultacyjnego.
  • Na zdjęciu: zebrani w trakcie spotkania konsultacyjnego.
  • Na zdjęciu: zebrani w trakcie spotkania konsultacyjnego.

W bieżącym tygodniu w Ostrołęce odbyło się spotkanie na temat rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” z reprezentantami mazowieckich samorządów, przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW Anny Olszewskiej i Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Anny Karpińskiej oraz Kierownika Delegatury MUW w Ostrołęce Marcina Grabowskiego.

Celem cyklu spotkań z reprezentantami samorządów na Mazowszu, poświęconego rządowemu programowi „Za życiem”, jest przedstawienie jego założeń, priorytetów, stanu realizacji, jak również nowych form pomocy wprowadzonych Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na podstawie nowelizacji innych ustaw. Spotkania odbywają się od  18 września do 23 października br. Pierwsze z nich miało miejsce w Płocku w delegaturze MUW. Drugie z kolei, z przedstawicielami gmin i powiatów, zorganizowano w Ostrołęce we współpracy Wydziału Polityki Społecznej MUW oraz przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z 20 grudnia 2016 r. na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Głównym celem programu jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego, a także koordynacji wsparcia, poradnictwa i informacji.

Istotną rolę w realizacji programu „Za życiem” odgrywa dostępność informacji do możliwych form pomocy i świadczeń. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim opracowano Informator dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością, skierowany do przyszłych rodziców dzieci, u których stwierdzono ciężkie upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, lub wychowujących już dziecko wymagające szczególnej troski. Informator został w wersji elektronicznej skierowany do gmin i powiatów, do szpitali i wybranych organizacji pozarządowych. Opracowanie dostępne jest na stronie MUW i Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Harmonogram wszystkich spotkań w ramach tego cyklu w 2018 r.:

  • 18 września – delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku,
  • 26 września – delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce,
  • 9 października – siedziba Starostwa Powiatowego w Ciechanowie,
  • 11 października – siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,
  • 16 października – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (dla samorządów  z subregionu radomskiego),
  • 23 października – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (dla m.st. Warszawy i samorządów z subregionu warszawskiego).

Zaproszenia do udziału w spotkaniach są skierowane do wszystkich gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego. Podczas spotkań omawiane są również: program „Dobry start”, program „Opieka 75+”, Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Podziel / Share
27.09.2018, Ilość wejść: 514, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry