Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

26.09.2018

Infrastruktura na Mazowszu – decyzje Wojewody Mazowieckiego

Stacja C5 („Wola Park”) i szlak D5 II linii metra oraz zachodnia obwodnica Grodziska Mazowieckiego, na realizację tych zadań pozwolenia na budowę wydał Wojewoda Mazowiecki. Wszystkie trzy decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem budowy metra jest Miasto Stołeczne Warszawa, a obwodnicy Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Metro (II linia, II etap odcinka zachodniego)

Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje zatwierdzające projekt budowlany oraz zezwalające na budowę stacji C5 i szlaku D5 odcinka zachodniego II linii metra, przebiegającego przez Wolę i Bemowo. Stanowią one realizację II etapu budowy odcinka zachodniego II linii metra od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4. Projekty budowlane dla C5 i D5 zakładają budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących, w tym np. wejść, wind, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego. Inwestorem budowy II linii metra jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Te zgody zostały wydane z zachowaniem m.in. szczególnych warunków zabezpieczenia i nadzoru terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewoda zgodnie z Ustawą Prawo budowlane sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i kompletność projektu budowlanego. Sprawdza też zgodność z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem powyższej inwestycji jest m.in. budowa środka transportu przyjaznego środowisku, stanowiącego alternatywę dla układu naziemnego, jak i unowocześnienie systemu transportowego, ułatwiającego przemieszczanie się mieszkańców Warszawy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami stolicy.

Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera podczas spotkania z dziennikarzami powiedział:

Budowa kolejnych stacji II linii metra domyka inwestycję, która dla mieszkańców Warszawy, jak i wszystkich osób odwiedzających miasto, jest ważna nie tylko ze względu na znaczne zwiększenie ich mobilności, ale także ze względu na organizację ruchu w stolicy. Z kolei realizacja zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego poprawi komfort życia mieszkańców poprzez skierowanie ruchu tranzytowego na drogę krajową.

Zachodnia obwodnica Grodziska Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego o długości ok. 7,4 km. Obwodnica znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej. Inwestycja objęta decyzją będzie zlokalizowana na obszarze miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki oraz gmin: Natolin, Chlebnia, Chrzanów Duży, Wólka Grodziska, Kozery, Kozerki i Kałęczyn.

Głównym celem inwestycji jest polepszenie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Projekt zakłada budowę m.in.: jezdni dróg poprzecznych i skrzyżowań dróg, mostu i wiaduktów, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej. Budowa obwodnicy wyeliminuje tranzyt z centrum miasta i ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców Grodziska Mazowieckiego. Inwestorem tej inwestycji jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wojewoda sprawdził zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska.

Podziel / Share
26.09.2018, Ilość wejść: 1305, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry