Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

24.09.2018

Szacowanie strat spowodowanych suszą rolniczą i pomoc udzielana rolnikom

W województwie mazowieckim działa 291 komisji, które szacują straty w związku z wystąpieniem suszy w uprawach rolnych, wskazanych przez System Monitoringu Suszy Rolniczej. Dodatkowo, obecnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim ponad 100  pracowników urzędu zajmuje się weryfikowaniem protokołów przekazanych przez komisje z Mazowsza.

Na Mazowszu na wniosek wójta lub burmistrza Wojewoda Mazowiecki powołał łącznie 291 komisji szacujących szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w związku z wystąpieniem suszy. Dotychczas pracę zakończyło 21 komisji. Do Wojewody wpłynęło dotąd 42 811 protokołów z oszacowaniem strat w uprawach. Protokoły spływają na bieżąco.

Ponad 4,5 tys. protokołów z powodów błędów zostało zwróconych do samorządów. Najczęstsze z nich to niepełny skład komisji, brak złożonych lub nieczytelne podpisy oraz błędne wyliczenia. Na Mazowszu szacunkowa powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem suszy w 2018 roku do tej chwili wynosi 145 300 ha.

Chcę zapewnić, że pracownicy na bieżąco weryfikują protokoły oraz są w pełniej gotowości, aby odpowiadać na pytania odnośnie np. ich wypełniania. W urzędzie weryfikacją protokół zajmuje się obecnie dodatkowo ponad 100 oddelegowanych do tego zadania pracowników.  Dziękuję również osobom pracującym w komisjach. Potrzebne jest nasze współdziałanie, abyśmy mogli jak najszybciej zakończyć proces szacowania strat – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Producenci rolni po oszacowaniu strat będą mogli korzystać z różnych form pomocy. Przewidziano udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody  w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 proc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% w danej uprawie i od 26 września do 17 października, w przypadku szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Decyzją ministra te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy. Przewidziano także skorzystanie z takich form pomocy, jak: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, odroczenie terminu płatności składek w KRUS, ulgi w podatku rolnym oraz ze wsparcia oferowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w banerze „Klęski żywiołowe” – rolnictwo.

Podziel / Share
24.09.2018, Ilość wejść: 1095, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry