Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

24.09.2018

Prawie 4,4 mln zł dotacji dla mazowieckich samorządów na infrastrukturę drogową oraz blisko 4,1 mln zł na inwestycje służące mieszkańcom Mazowsza

Przebudowa i remont dróg gminnych oraz rozbudowa budynku szkoły i doposażenie w  monitoring wizyjny placów zabaw i skwerów to zadania, które dofinansowano z  rezerwy budżetu państwa na potrzeby mazowieckich gmin. Umowy z ich przedstawicielami podpisał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej podpisało w poniedziałek 6 mazowieckich gmin. Dwa inne samorządy: gmina Baranów oraz Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy otrzymało ponadto środki na zadania służące ich mieszkańcom.

Realizacja Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

W ramach środków pochodzących z dofinansowania w województwie mazowieckim zostanie przebudowanych oraz wybudowanych łącznie ponad 10 km dróg gminnych, najwięcej – blisko 5 km w gminie Nowe Miasto nad Pilicą.

Dzięki środkom przyznanym z dofinansowania realizacja zadań inwestycyjnych będzie możliwa na terenie gmin: Sarnaki, Gniewoszów, Garwolin, Nowe Miasto nad Pilicą, Górzno i Mszczonów.

Zadania realizowane przez te samorządy uzyskały dofinansowanie do 80 proc. kosztów (gmina Mszczonów – 60 proc.) kwalifikowanych zadań, przy czym łączna kwota dotacji wynosi 4 378 232 zł.

Priorytetem Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej są m.in. poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, mosty,  wiadukty, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe. Łączna kwota dotacji na zadania realizowane w 2018 r. w województwie mazowieckim to 47 808 607 zł.  

Środki na zadania inwestycyjne służące mieszkańcom Mazowsza

W trakcie uroczystości w urzędzie podpisano również umowy na dofinansowanie 2 zadań. Realizowana przez: gminę Baranów „Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Bożej Woli” na kwotę dofinansowania 1 050 000 zł. Dofinansowanie otrzyma również dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy na kompleksową modernizację wraz z doposażeniem w oświetlenie i monitoring wizyjny placów zabaw i skwerów publicznych na terenie dzielnicy. Kwota dotacji tego zadania, którego celem jest ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, wynosi 3 040 384 zł. Środki na dofinansowanie tych zadań pochodzą z budżetu państwa.

W uroczystym podpisaniu umów udział wzięli także: Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki, Paweł Błasiak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Bogdan Brożyna, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego, Ewa Filipowicz Zastępca Dyrektora Biura Wojewody, Katarzyna Harmata Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji, Marek Szymański Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

36 mld zł na wsparcie dróg samorządowych do 2028r.

18 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Określa on zasady działania funduszu, gromadzenia środków, a także zasady dofinansowania zadań na drogach publicznych zarządzanych przez lokalne samorządy szczebla powiatowego i gminnego.

Projektowana ustawa przewiduje dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od 2019 roku. Niemniej środki zgromadzone przez Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, co do których wnioski zostały złożone w naborach ogłoszonych na dotychczasowych zasadach w tym miesiącu, na dotychczasowych zasadach w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dzięki temu pomoc państwa na rzecz zarządców dróg powiatowych i gminnych będzie miała charakter ciągły.

Samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie z FDS do wysokości 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania ustali Wojewoda przy pomocy komisji powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę dochody samorządu.

W ramach funduszu dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Przewidziane jest również wsparcie finansowe zadań mostowych, które otrzymały dofinansowanie na przygotowanie inwestycji mostowych zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

 

 

 

Podziel / Share
24.09.2018, Ilość wejść: 1144, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry