Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

21.09.2018

Ponad 1,8 mln zł dofinansowania na drogi w Siedlcach

Przebudowa ulic Monte Cassino oraz Łukowskiej w Siedlcach to dwa zadania, na które podpisano umowy w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W podpisywaniu umów na łączną kwotę dofinansowania na ponad 1,8 mln zł udział wzięli Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki,  Wojciech Kudelski, Prezydent Miasta Siedlce oraz Marek Renik, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana przebudowa drogi powiatowej (ul. Monte Cassino) polegająca m.in. na: przebudowie jezdni na odcinku o długości 291 m wraz z wyznaczeniem obustronnych pasów ruchu dla rowerów, budowie ronda, przebudowie oświetlenia oraz przebudowie istniejących chodników dla pieszych. Wartość dotacji wynosi 500 tys. zł.

Przy ul. Monte Cassino znajduje się największe osiedle mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną w Siedlcach – os. Warszawska, liczące ok. 12 tys. mieszkańców, a w pobliżu jest os. Roskosz zamieszkane przez ok. 5 tys. mieszkańców. Ulica Monte Cassino stanowi ważny element w układzie drogowym i komunikacyjnym miasta.

Druga inwestycja w ramach programu to przebudowa ulicy Łukowskiej. Zostanie zrealizowana: przebudowa jezdni o długości 327 m, budowa zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa oświetlenia, powstaną 2 przejścia dla pieszych. Wartość dotacji wynosi 1 304 700 zł.

Ulica Łukowska bezpośrednio doprowadza ruch do terenów wiejskich położonych na terenie powiatu siedleckiego i łukowskiego (woj. lubelskie). Poprzez połączenie z siecią dróg krajowych nr 2 i 63 poprawia dostępność komunikacyjną obszarów wiejskich i ośrodków gospodarczych w regionie. Przy ul. Łukowskiej znajduje się osiedle mieszkaniowe Żwirowa, a przy ul. Targowej, bezpośrednio połączonej z ul. Łukowską, usytuowany jest rynek, na którym producenci rolni sprzedają swoje produkty dwa razy w tygodniu. W weekendy w tym miejscu działa giełda samochodowa. Ul. Łukowska doprowadza ruch do Południowej Dzielnicy Przemysłowej, na ternie której znajduje się m.in. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Priorytetem Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej są m.in. poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, mosty,  wiadukty, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe. Łączna kwota dotacji na zadania realizowane w 2018 r. w województwie mazowieckim to 47 808 607 zł. 

Podziel / Share
21.09.2018, Ilość wejść: 643, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry