Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

19.09.2018

Drogi lokalne: powołanie członków komisji

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera powołał Komisję oceniającą wnioski w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na 2019 rok.

W czasie spotkania Wojewoda zarysował główne założenia Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na 2019 rok. Podkreślił również znaczenie Programu dla samorządów z terenu województwa mazowieckiego oraz konieczność sprawnego przeprowadzenia procesu oceny wniosków, za który odpowiada Komisja.

Akty powołania otrzymali:

  • Jarosław Szajner – Przewodniczący Komisji (Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego),
  • Witold Kołodziński – członek Komisji (Radca Prawny w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej MUW – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego),
  • Sławomir Czyżniak – członek Komisji (Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji – przedstawiciel Komendanta Stołecznego Policji),
  • Bartłomiej Niedziółka – członek Komisji (Naczelnik Wydziału Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego – przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie),
  • Andrzej Szczęsny - członek Komisji (Ekspert Nadzoru Budowlanego – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie),
  • Tomasz Lewandowski – członek Komisji (Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury ds. Transportu Drogowego – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie).

W spotkaniu towarzyszącemu powołaniu uczestniczyli także: Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Katarzyna Harmata Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji oraz Ewa Filipowicz, Zastępca Dyrektora Biura Wojewody.

36 mld zł na wsparcie dróg samorządowych do 2028 r.

Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r. projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. W jego ramach dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane jest również wsparcie finansowe zadań mostowych.  

FDS będzie mechanizmem wieloletnim, zapewnianiającym finansowanie dużych inwestycji samorządowych i tym samym pozwoli na stworzenie w przyszłości spójnej sieci dróg lokalnych. Jest to odpowiedź na oczekiwania samorządów, które wskazywały na konieczność wsparcia państwa w rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej.  

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie z FDS do wysokości 80% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania ustali wojewoda przy pomocy komisji powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę dochody samorządu.

Więcej informacji o Funduszu dostępnych jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury (link przenosi na stronę Ministerstwa Infrastruktury).

Podziel / Share
19.09.2018, Ilość wejść: 1826, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry