Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zespół Audytu Wewnętrznego


 

 

 

Zadania Zespołu:

  • przygotowywanie – w porozumieniu z Wojewodą – rocznego planu audytu wewnętrznego,
  • realizacja zadań zapewniających - dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w Urzędzie według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności,
  • wykonywanie czynności doradczych, na wniosek Wojewody lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym – w tym składanie opinii, wniosków lub zaleceń mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
  • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za poprzedni rok i przedstawianie go Wojewodzie,
  • opracowywanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.

 

Podziel / Share
08.03.2018, Ilość wejść: 20683, Rejestr zmian
do góry