Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Paszportów

BIP

Oddział Paszportów z wyodrębnionymi Referatami Paszportów - WSO-II

Kierownik:

Ewa Bulik
Infolinia paszportowa: 22 695 73 88,
Pokój: 120,
E-mail: paszport@mazowieckie.pl
Wejście "A",

Zastępca kierownika:

Katarzyna Kopka-Sitkiewicz

Małgorzata Piętka

Informacje paszportowe:

Poradnik klienta, ogólne informacje paszportowe

Infolinia paszportowa: 22 695 73 88

Sprawdzanie czy paszport jest do odbioru

Zakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych w tym w szczególności:
  • weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych oraz dystrybucja wystawionych dokumentów paszportowych,
  • wystawianie paszportów tymczasowych,
  • prowadzenie archiwalnych zasobów kartotecznych,
  • współpraca z placówkami konsularnymi RP w sprawach paszportowych,
  • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania, unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji akt paszportowych stanowiących podstawę odmowy wydania lub unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej,
  • udostępnianie danych z ewidencji paszportowej uprawnionym organom;
 2. Organizacja i nadzór nad wyodrębnionymi referatami, terenowymi punktami paszportowymi, zajmującymi się bezpośrednią obsługą klienta w zakresie przyjmowania wniosków, ich rejestracji w paszportowym systemie obsługi obywatela oraz wydawania dokumentów paszportowych;
 3. Potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP;
 4. Obsługa informatyczna strony internetowej wydziału i umieszczanie informacji o Wydziale w formie elektronicznej;
 5. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami informatycznymi: Paszportowy System Informacyjny (PSI).

Zakres działania referatów i terenowych punktów paszportowych należy:

 1. Przyjmowanie wniosków paszportowych;
 2. Wydawanie dokumentów paszportowych.
Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 110095, Rejestr zmian
do góry