Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Pobytów Stałych

BIP

Treść

Zadania Oddziału Pobytów Stałych

Do zakresu działania Oddziału Pobytów Stałych należy:

1) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

a)prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz cofnięcia udzielonych zezwoleń;

b) przygotowywanie zawiadomień do Straży Granicznej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentów;

2) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka:

a) rejestrację wniosków w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych;

b) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć oraz udzielanie informacji w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Kart Polaka;

c) przekazywanie ostatecznych decyzji przyznających świadczenie pieniężne do starostów w celu sporządzenia przez nich wniosków finansowych o dotacje na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka;

d) ocenę i realizację wniosków finansowych starostów o dotacje na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka;

e) przygotowywanie kwartalnych wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa;

f) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych oraz sporządzanie statystyk na potrzeby organu II instancji;

g) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć oraz udzielanie informacji w sprawach dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemca posiadającego polskie pochodzenie i Karty Polaka,

h) dokonywanie wpisów w Centralnym Rejestrze Kart Polaka w zakresie unieważniania Karty Polaka.

 

Podziel / Share
05.01.2010, Ilość wejść: 132226, Rejestr zmian
do góry