Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Pobytów Czasowych

BIP

Treść

Zadania Oddziału Legalizacji Pobytu

Do zakresu działania Oddziału Pobytów Czasowych należy realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
1)prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmian udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zmian decyzji , o których mowa w pkt 1,
3) przygotowywanie zawiadomień do Straży Granicznej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentów.
Podziel / Share
28.02.2018, Ilość wejść: 227648, Rejestr zmian
do góry