Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Ogólny

BIP

 

Zakres Działania:

 1. opracowywanie zbiorczych sprawozdań wewnętrznych;
 2. planowanie i rozliczanie środków budżetowych przydzielonych do dyspozycji wydziałowi;
 3. realizowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu, merytoryczny nadzór nad odbiorem operatów szacunkowych oraz innymi sprawami związanymi z wykorzystaniem wycen nieruchomości;
 4. realizowanie zamówień podlegających wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 5. rozliczanie zrealizowanych umów, w tym:
  a) analiza dokumentacji przyjęcia ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia,
  b) rozliczanie wynagrodzenia należnego wykonawcom umów;
 6. przygotowywanie procedur wydziału w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Jakością, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek Urzędu;
 7. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu informacji, związanych z działalnością wydziału;
 8. koordynowanie czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w zakresie zadań wydziału;
 9. obsługa organizacyjna wydziału;
 10. prowadzenie wewnętrznego rejestru skarg;
 11. merytoryczny nadzór nad odbiorem operatów szacunkowych wykonywanych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych;
 12. analizowanie operatów szacunkowych jako dowodów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w wydziale.
Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 9866, Rejestr zmian
do góry