Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Zarządzania, Analiz i Budżetu

BIP


Zadania Oddziału:

1. Planowanie środków na zadania z zakresu polityki społecznej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego;
2. Ustalenie, zgodnie z zakresem merytorycznym Wydziału, planów dotacji celowych oraz zmian planów dla jednostek samorządu terytorialnego na:
3. Prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe oraz monitorowanie wydatków na zadania z zakresu polityki społecznej, finansowane z budżetu państwa;
a) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
b) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
c) dofinansowanie zadań własnych; Wyliczanie miesięcznych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i sporządzanie pisemnych dyspozycji do Wydziału Finansów MUW;
4. Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykorzystania budżetu;
5. Przygotowywanie propozycji wystąpień do ministerstw resortowych w sprawach przydzielenia dodatkowych środków z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadania z zakresu polityki społecznej;
6. Bieżąca współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym rozpatrywanie wniosków dotyczących dokonywania zmian w wysokości środków finansowych przyznanych na dany rok budżetowy zgodnie zakresem merytorycznym Wydziału.

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 17758, Rejestr zmian
do góry