Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział do spraw Pomocy Stacjonarnej

BIP

Stanowiska ds. nadzoru i kontroli nad domami pomocy społecznej
22 695 71 47, pokój nr 319
22 695 71 37, pokój nr 319
22 695 71 39, pokój nr 319
fax. 22 695  71 47
 
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej
22 695 71 47, pokój nr 319
22 695 71 37, pokój nr 319
22 695 71 39, pokój nr 319
 
Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej
22 695 71 37, pokój nr 319
 
Stanowiska ds. kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
22 695 71 75, pokój nr 320
22 695 71 40, pokój nr 320
22 695 71 41, pokój nr 320
22 695 71 42, pokój nr 320
 
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
22 695 71 41, pokój nr 320
22 695 71 42, pokój nr 320
 
Prowadzenie rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
22 695 71 40, pokój nr 320
22 695 71 41, pokój nr 320
 
Pracownicy realizujący zadania Oddziału w Delegaturach:
23 671 93 48 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie
29 746 62 20 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ostrołęce
25 644 71 75 - stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach
48 362 02 25 - stanowisko pracy w Delegaturze w Radomiu
24 235 11 59 - stanowisko pracy w Delegaturze w Płocku
 
 
 
Zadania Oddziału:
  
1)Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, dla których zostały określone standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami.
2)Kontrola jakości usług, dla których zostały określone standardy, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji samorządowej.
3)Kontrola jakości usług, dla których określone zostały standardy, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne.
4)Kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania prawa tych osób.
5)Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej.
6)Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
7)Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej.
8)Prowadzenie rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
9)Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu prowadzenia bez zezwolenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 
Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 20513, Rejestr zmian
do góry