Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział do spraw Osób Niepełnosprawnych

BIP


 

Adres korespondencyjny: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Adres siedziby Oddziału: ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa
 

Zadania Oddziału:

1. Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności;
2. Organizowanie i obsługa szkoleń przeprowadzanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
3. Prowadzenie rejestru osób posiadających zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
4. Analizowanie kwartalnych sprawozdań składanych prze powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
5. Sporządzanie i przedkładanie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
6. Zapewnienie obsługi administracyjno-prawnej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w szczególności w zakresie przebiegu procesu orzeczniczego i wykonywania badań specjalistycznych.
 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
 

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego. Od 1 stycznia 2011 r. obsługę administracyjną Wojewódzkiego Zespołu w Warszawie zapewnia Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00.

Kontakt:
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa
tel:  22 536 05 40, fax: 22 536 05 42

 

 

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 23955, Rejestr zmian
do góry