Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział do spraw Nadzoru Świadczeń

Oddział do spraw Nadzoru Świadczeń

 

Kierownik Oddziału:

Patrycja Kołecka-Kozłowska

tel 22 695 71 15

 

Stanowiska ds. kontroli i nadzoru świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego:
22 695 71 98
22 695 71 19

22 695 72 96
23 671 93 49 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie
29 746 62 25 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ostrołęce
25 644 71 75 - stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach
48 362 07 21 - stanowisko pracy w Delegaturze w Radomiu
24 235 11 57, 24 235 11 62 - stanowiska pracy w Delegaturze w Płocku

 

Zadania Oddziału:

1. Kontrola nad realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z przepisów o: pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2. Monitorowanie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, ustalanie w oparciu o przepisy prawa zasad ich realizacji w województwie.

3. Udzielanie merytorycznego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

4. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na skargi, zapytania i interwencje dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

5. Zasięganie informacji o sposobie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego oraz dokonywanie ich analizy i oceny.

6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego, zawierających informacje o realizacji zadań i przekazywanie ich do właściwego ministra do spraw rodziny oraz dokonywanie ich analizy.

Podziel / Share
06.02.2019, Ilość wejść: 2325, Rejestr zmian
do góry