Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

BIP
04.10.2017

Wydział Polityki Społecznej - nowa siedziba

 

Od 1 czerwca 2018 roku Oddział do spraw Świadczeń i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej przyjmuje w nowej siedzibie, przy Alejach Jerozolimskich 28 (pokój nr 313, piętro III). Oddział zajmuje się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi, jak również poświadczeniami formularzy na potrzeby instytucji zagranicznych.

 

Informacja w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00-13:00
22 695 71 74
22 695 71 83

Uprzejmie informujemy, że czwartek i piątek są dniami wewnętrznymi, w tych dniach w siedzibie Urzędu nie jest prowadzona obsługa klienta.

 

 

 

Zadania Oddziału:

 1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przysługujących osobom przemieszczającym się w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
 2. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 3. Przygotowanie projektów tymczasowych decyzji administracyjnych w sprawie pierwszeństwa zastosowania właściwego ustawodawstwa.
 4. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia uprawnień do dodatku dyferencyjnego.
 5. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych i przekazywanie ich Wydziału Finansów celem prowadzenia dalszej procedury związanej
  ze zwrotem należności.
 6. Prowadzenie korespondencji z instytucjami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie wymiany informacji i działań
  w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 7. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego  i jednostkami administracji publicznej w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w  tym opiniowanie spraw i doradztwo w tym zakresie dla ośrodków pomocy społecznej.
 8. Współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 9. Współpraca z sądami, policją oraz innymi podmiotami w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 10. Obsługa systemu dziedzinowego do realizacji świadczeń rodzinnych
  i wychowawczych.
 11. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych zawierających informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych i przekazywanie ich do właściwego ministra do spraw zabezpieczenia społecznego oraz dokonywanie ich analizy.

 
Podziel / Share
04.10.2017, Ilość wejść: 18821, Rejestr zmian
do góry