Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Siedlcach

BIP

Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Siedlcach.

Koordynator:

Hanna Szynkarczyk

tel: (25) 644-71-63
fax: (25) 632-80-81
pokój nr 807
e-mail hszynkarczyk@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:
  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa;
  • prowadzenie spraw dotyczących związków komunalnych gmin i powiatów;
  • przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę;
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody.
 2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;
 3. Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;
 4. Prowadzenie rejestru aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego.
Podziel / Share
15.04.2009, Ilość wejść: 12021, Rejestr zmian
do góry