Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów

BIP

Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów

Nadzór ogólny:

Tel. 22 695 60 59,
Faks 22 695 60 71,
pokój nr 248

Nadzór planistyczny:

Tel. 22 695 61 96,
Faks 22 695 60 71,
pokój nr 263

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
  • przygotowywanie okresowych ocen i informacji o wykonywaniu nadzoru prawnego,
  • przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,
  • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin oraz powiatów,
  • przekazywanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przystąpienia do międzynarodowych społeczności lokalnych;
  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania gminy, pod względem merytorycznym i proceduralnym
 2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;
 3. Współdziałania z wydziałami w sprawach dotyczących nadzoru nad uchwałami o tematyce związanej z działalnością danego wydziału;
 4. Zgłaszanie propozycji z zakresu nadzoru do Rocznego Planu Działania Urzędu.
Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 18365, Rejestr zmian
do góry