Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Skarg, Wniosków i Petycji

BIP

Zadania Oddziału:

 1. Przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli;
 2. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli wpływających do wydziału;
 3. Koordynacja oraz nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz petycji wpływających do Urzędu;
 4. Przygotowywanie i obsługa spotkań Wojewody z obywatelami oraz nadzór nad realizacją wynikających z nich rekomendacji;
 5. Sporządzanie dla oddziałów informacji do analiz przedkontrolnych dotyczących wniesionych do Urzędu skarg, w zakresie kontrolowanego zadania;
 6. Sporządzanie dla ministra właściwego do spraw administracji rocznych sprawozdań z zakresu skarg i wniosków rozpatrywanych w Urzędzie;
 7. Sporządzanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
 8. Nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków oraz petycji przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz Państwową Straż Rybacką, a także przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
 9. Sporządzanie corocznych informacji zbiorczych o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim i ich publikacja na stronie internetowej Urzędu;
 10. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu oraz rejestru innych wystąpień obywateli;
 11. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu skanu wpływających petycji oraz pozostałych ustawowo wymaganych danych i aktualizacja informacji o przebiegu postępowania w sprawie petycji.

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 17238, Rejestr zmian
do góry