Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

BIP

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2014 r. poz. 150) wojewoda obowiązany jest do ustalania oraz ogłaszania w drodze obwieszczenia w Dzienniku Wojewódzkim wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów województwa mazowieckiego (dalej zwanego wskaźnikiem przeliczeniowym).

Wskaźnik przeliczeniowy ustalany jest w oparciu o postanowienia art. 2 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy na okres 6 miesięcy  na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, własnych analiz wojewody oraz wytycznych określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Przy wyliczaniu jego wysokości uwzględnia się m.in. wskaźnik inflacji oraz koszty wykończenia budynków mieszkalnych przez przyszłych właścicieli. Jego wysokość należy rozumieć jako przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyliczany jest osobno dla:

  • województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,
  • dla miasta stołecznego Warszawy

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ma istotne znaczenie dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych, kaucji mieszkaniowych, dodatków mieszkaniowych i innych zagadnień związanych z określeniem wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego.

Wskaźnik ma ponadto istotne znaczenie w obliczaniu kwoty dofinansowania w programie pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (MdM).

Poniżej w tabeli zaprezentowano kształtowanie się wartości wskaźnika przeliczeniowego dla województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy oraz dla miasta stołecznego Warszawy.

 
okres dla województwa mazowieckiego
z wyłączeniem m.st. Warszawy
dla m.st Warszawy

ogłoszenie

od  do

01.04.2019r.

30.09.2019r. 3804,38zł 6031,58zł Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 3797

01.10.2018 r.

31.03.2019r 4005,73 zł 6302,40 zł Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8957

01.04.2018 r.

30.09.2018r. 3484,59 zł 5956,86 zł Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.3014

01.10.2017 r.

31.03.2018r. 3344,93 zł 5667,04 zł Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 7757

01.04.2017 r.

30.09.2017r. 3729,55 zł 5722,18 zł Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2902
01.10.2016 r. 31.03.2017 r.

3558,46 zł

5922,63 zł Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8175
01.04.2016 r. 30.09.2016 r.

3363,50 zł

5774,51 zł Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2769
01.10.2015 r. 31.03.2016 r.

3574,17 zł

5776,94 zł Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7868
01.04.2015 r. 30.09.2015 r.

3608,43 zł

5891,23 zł Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 3010
01.10.2014 r. 31.03.2015 r. 3413,99 zł 6087,53 zł

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 8902

01.04.2014 r.

30.09.2014 r. 3550,80 zł 5881,82 zł  Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3210
01.10.2013 r.  31.03.2014 r. 3203,00 zł 5258,00 zł

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 9793

01.04.2013 r. 30.09.2013 r.  3471,00 zł 5405,00 zł

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3586

01.10.2012 r.  31.03.2013 r.  3504,00 zł  5678,00 zł

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 6557

01.04.2012 r.  30.09.2012 r.  3397,00 zł  5901,00 zł

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3030

01.10.2011 r.

31.03.2012 r.  3846,00 zł  5907,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2011, nr 177, poz. 5476 

01.04.2011 r.

30.09.2011 r.  3426,00 zł  6963,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2011, Nr 45, poz. 1502 

01.10.2010 r.

31.03.2011 r.  4136,00 zł  7060,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2010, Nr 168, poz. 4183 

01.04.2010 r.

30.09.2010 r.  4110,00 zł  5912,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2010, Nr 63, poz. 920 

01.10.2009 r.

31.03.2010 r.  4528,30 zł  5536,40 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2009, Nr 148, poz. 4490

01.04.2009 r.

30.09.2009 r.  3385,00 zł  5463,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2009, Nr 43, poz. 1111

01.10.2008 r.

31.03.2009 r.  2796,00 zł  4905,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2008, Nr 165, poz. 5869 

01.04.2008 r.

30.09.2008 r.  2760,00 zł  5299,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2008, Nr 42, poz. 1524

01.10.2007 r.

31.03.2008 r.  2725,00 zł  4996,00 zł Dz .Urz. Woj. Maz. 2007, Nr 194, poz. 5468 

01.04.2007 r.

30.09.2007 r.  2693,00 zł  5081,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2007, Nr 62, poz. 1432

01.10.2006 r.

31.03.2007 r.  2688,00 zł  4674,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2006, Nr 198, poz. 7561

01.04.2006 r.

30.09.2006 r.  2667,00 zł  4067,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2006, Nr 63, poz. 2085

01.10.2005 r.

31.03.2006 r.  2656,00 zł  3949,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2005, Nr 217, poz. 7117 

01.04.2005 r.

30.09.2005 r.  2640,00 zł  3818,00 zł Dz. Urz. Woj. Maz. 2005, Nr 64, poz. 1665 

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
29.05.2009, Ilość wejść: 63037, Rejestr zmian
do góry