Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zmiany terytorialne

BIP

Mazowsze – Zmiany terytorialne

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309)

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1416)

- nadaje się status miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą – w gminie Czerwińsk nad Wisłą, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim, obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Czerwińsk nad Wisłą o powierzchni 547,76 ha, z gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31.07.2015 r. poz. 1083)

Miasto Pilawa (powiat garwoliński) – ustala się granicę miasta przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Jaźwiny, to jest działek ewidencyjnych nr 788/1–788/3, 789, 790/3–790/7, 790/9, 790/11–790/14, 791/4–791/9, 792/1–792/3, 793/2, 793/3, 793/5–793/9 i 794/5–794/12, o łącznej powierzchni 3,20 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Łucznica, to jest działki ewidencyjnej nr 561/4, o powierzchni 1,37 ha, z gminy Pilawa oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Pilawa, to jest działek ewidencyjnych nr 231/1, 400/1, 400/3, 402/1 i 402/2, o łącznej powierzchni 0,98 ha i ich włączenie do obrębu ewidencyjnego Puznówka w gminie Pilawa;

Gmina Jednorożec (powiat przasnyski) i Gmina Krasnosielc (powiat makowski) – ustala się granice gmin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Jednorożec części obszaru obrębu ewidencyjnego Drążdżewo, to jest działek ewidencyjnych nr 1–6, 9–16 i 18, o łącznej powierzchni 4,32 ha, z gminy Krasnosielc;

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31.07.2013 r. poz. 869)

Gmina Nieporęt (powiat legionowski) i gmina Radzymin (powiat wołomiński) - ustala się granice tych gmin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Nieporęt części obszaru obrębu ewidencyjnego Łąki, tj. działek ewidencyjnych o numerach: 271/1, 273/1, 275/3, 275/5, 275/6, 275/9, 275/10, 275/12-275/14, 275/16-275/18, 275//20-275/22, 275/24, 275/25, 276/3-276/8, 276/10-276/19, 277/1-277/12, 278/2-278/8, 279/1, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 282/4, 282/5, 283/2, 283/3, 284 i 285 oraz część działki nr 280 (droga gminna),o łącznej powierzchni 41,00 ha, z gminy Radzymin;

Gmina Mrozy – nadanie statusu miasta miejscowości Mrozy;

Gmina  Myszyniec (powiat ostrołęcki) –  ustala się granice miasta  Myszyniec  przez włączenie  do  dotychczasowego  obszaru  miasta  części  obszaru  obrębu ewidencyjnego  Myszyniec  Stary,  to  jest  działek  ewidencyjnych  o  numerach: 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/3 – 101/7, 101/9, 101/11 – 101/20, 102 – 105, 148, 149/1, 149/2, 150  –  154, 155/1  –  155/4, 156  –  161, 162/1, 162/2, 163  –  166, 167/1 – 167/8, 168 – 175, 506, 507/1, 507/2, 508, 509/1, 509/2, 995/1 – 995/3, 996, 997, 1000  –  1025, 1031/1, 1035/2, 1039, 1042/4, 1042/6, 1080 i 1084  – 1086, o łącznej powierzchni 48,33 ha, z gminy Myszyniec;

Gmina Mrozy (powiat miński) - ustala się granice miasta  Mrozy  obejmujące  obszar obrębu ewidencyjnego Mrozy o powierzchni 773,20 ha z gminy Mrozy;

Gminie Pułtusk (powiat Pułtuski)  – ustala się granice miasta Pułtusk przez włączenie do dotychczasowego  obszaru  miasta  części  obszaru  obrębu  ewidencyjnego Grabówiec, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1/1  –  1/3, 2, 13, 14/1, 14/2 i 15/1, o łącznej powierzchni 7,98 ha, z gminy Pułtusk;

Gmina Ożarów Mazowiecki  (powiat warszawski zachodni)  –  ustala się granice miasta Ożarów  Mazowiecki  przez  włączenie  do  dotychczasowego  obszaru  miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Ożarów (Ożarów, wieś) o powierzchni 241,98 ha, z gminy Ożarów Mazowiecki.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31.07.2012 r. poz. 873)

W powiecie pruszkowskim zmiana siedziby władz gminy Michałowice z Michałowic na Reguły.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 31.07.2009 r. Nr 120 poz. 1000)

Miasto Żuromin - zmiana granicy Miasta Żuromin, polegająca na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wiadrowo, będącego częścią gminy Żuromin o powierzchni 7,02 ha.

Gmina Pułtusk i Gmina Zatory - zmiana granicy pomiędzy gminą Pułtusk a gminą Zatory, polegająca na włączeniu do gminy Pułtusk części obrębu ewidencyjnego Nowe Borsuki, będącego częścią gminy Zatory o powierzchni 32,99 ha.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2008 r. Nr 137, poz. 860)

Miasto Tłuszcz – zmiana granicy Miasta Tłuszcz polegająca na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta przysiółka Zakrzewie, będącego częścią wsi Postoliska o powierzchni 10,14 ha.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2007 r. Nr 136, poz. 961)

Powiat legionowski – zmiana granic pomiędzy gminą Wieliszew a gminą Nieporęt poprzez przyłączenie do gminy Wieliszew obszaru obrębu ewidencyjnego Michałów-Reginów o powierzchni 449,27 ha z gminy Nieporęt.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 972)

Miasto Ostrołęka i Powiat Ostrołęcki – zmiana granic pomiędzy miastem na prawach powiatu Ostrołęka a powiatem ostrołęckim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Ostrołęka części obszaru obrębu ewidencyjnego Ławy o powierzchni 29,94 ha z gminy Rzekuń w powiecie ostrołęckim oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Zabrodzie o powierzchni 16,58 ha z gminy Olszewo-Borki w powiecie ostrołęckim.

Powiat Grójecki – zmiana granic miasta Warka położonego na obszarze gminy Warka poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego PGR Laski o powierzchni 78,48 ha z gminy Warka.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku

zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1185) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1187)

Powiat piaseczyński – zmiana granic miasta Konstancin-Jeziorna położonego na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna poprzez przyłączenie części obszaru wsi Bielawa o powierzchni 50,58 ha z gminy Konstancin-Jeziorna.

Powiat Warszawski Zachodni – zmienia się siedzibę władz powiatu warszawskiego zachodniego z Warszawy na Ożarów Mazowiecki.

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku

zostały ujete w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statutu miasta (Dz. U. z 2004 r.Nr 169 poz. 1767)

Powiat płoński – zmianę granic gminy o statusie miasta Raciąż i gminy Raciąż polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Raciąż części obszarów obrębów ewidencyjnych: Folwark-Raciąż, Pólka-Raciąż, Sierakowo oraz Witkowo - z gminy Raciąż.

Powiat wołomiński – zmianę granic gminy Wołomin i gminy Poświętne polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Wołomin obszaru sołectwa Cięciwa stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Ostrowik – z gminy Poświętne.

Powiat wyszkowski – zmianę granic gminy Somianka i gminy Wyszków polegającą:

  1. na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Somianka części obszaru wsi Gulczewo, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Gulczewo – z gminy Wyszków
  2. oraz na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Wyszków części obszaru wsi Kręgi, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Kręgi Stare – z gminy Somianka,

Powiat żyrardowski – zmianę granic gminy Mszczonów i gminy Radziejowice polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy Mszczonów obszarów: wsi Olszówka, stanowiącej obręb ewidencyjny Olszówka, wsi Nowy Dworek, stanowiącej obręb ewidencyjny nowy Dworek oraz wsi Wręcza, stanowiącej dwa obręby ewidencyjne Wręcza i Wręcza A – z gminy Radziejowice.

Ponadto wyłączono z terenu województwa mazowieckiego w gminie Solec nad Wisłą, powiat lipski, dwie wsie: Kępa Gostecka oraz Kępa Solecka i włączono je do gminy Łaziska, powiat opolski w województwie lubelskim.

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 9575, Rejestr zmian
do góry