Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Prawo - Baza Orzecznictwa

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (wyroki i uchwały) dla zagadnień dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

  • III CZP 116/14, Podział gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. - Uchwała Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) z dnia 13 marca 2015 r.
  • III CZP 115/17, Postępowanie rozgraniczeniowe w stosunku do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. - Uchwała Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) z 19 października 2018 r.
  • I CSK 259/15, Uprawniony do łączenia lub podziału nieruchomości. - Wyrok Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla wybranych spraw rozpatrywanych w województwie mazowieckiem z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

Wyroki Sądów Administracyjnych dostępne są także w Centralnej Bazie Orzecznictwa.

 

Przepisy prawa

 

Wybrane ciekawe orzeczenia

  • W wyroku WSA w Warszawie IV SA/Wa 972/11 wyjaśniono kwestię aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno – technicznej oraz decyzji administracyjnej.
  • W wyroku I OSK 2404/11 Naczelny Sąd Administracyjny dokonał interpretacji art. 51 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • W wyroku I OSK 1703/11 NSA wyjaśnia kwestię aktualizacji użytków gruntowych m.in. na podstawie art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (przepisów tej ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w graniach administracyjnych miasta).
  • W wyroku I OSK 1704/11 NSA wyjaśnia, iż przeznaczenie terenów pod zabudowę może nastąpić zarówno w planach miejscowych jak i w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Wszystkie wyroki bazy orzecznictwa umieszczone są w załączniku

Pliki do pobrania

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 11437, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry