Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

można złożyć:

 

1. Osobiście (odbiór dziennika praktyki zawodowej- niezwłocznie):

 

Sekretariat Wydziału Geodezji, pokój 314 (III piętro)

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695-79-21

2. Osobiście (odbiór dziennika praktyki zawodowej po 14 dniach po złożeniu
dokumentów) Delegatury-Placówki Zamiejscowe Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie
Wydział Geodezji:

Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. 17-go stycznia 7
tel. 23 671 93 14, pok. 317, 319

Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15
tel. 29 746 62 48, 29 746 62 18, pok. 69a

 Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 15
tel. 24 235 11 37, pok. 125

Radomiu

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 48 362 02 40, 48 362 04 16, pok. 287

Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38
tel. 25 644 81 85, pok. 805

 godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

(dla każdego zakresu uprawnień oddzielny wniosek)

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  1. potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 zł (dla każdego zakresu uprawnień odrębna opłata);
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (oryginał do wglądu);
  3. w przypadku osób, które zmieniły nazwisko - dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. odpis aktu małżeństwa);

Dodatkowe informacje:

  • na dowodzie wniesionej opłaty winien być zamieszczony tytuł wg wzoru „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej, zakres, imię i nazwisko osoby zainteresowanej”;
  • opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy dokonać na konto BGK: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001  (rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - brak możliwości dokonywania wpłaty w kasie Urzędu);
  • podczas składania wniosku należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód tożsamości;
  • w przypadku wydawania dziennika praktyki osobom posiadającym upoważnienie do odbioru w imieniu osoby zainteresowanej wraz z upoważnieniem należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód osobisty;

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu: (22) 695-79-21.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
28.10.2015, Ilość wejść: 6565, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry