Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

KARTA INFORMACYJNA

 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 64 81

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI – WBZK/06

Nr wersji: 9

Data wydania:

23 kwietnia 2019 r.

SPRAWA:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Realizacja zadań w zakresie wnioskowania i sprawozdawczości w sprawie.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
    i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339, z późn. zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

WYMAGANE DOKUMENTY:

Etap I:

Wniosek o przekazanie gminie dotacji.
I tura do 18 marca (załącznik nr 1)
II tura do 18 września (załącznik nr 1)

Etap II:

Okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
I tura do 31 maja (załącznik nr 2)
II tura do 30 listopada (załącznik nr 2)

Etap III:

Roczne rozliczenie dotacji celowej oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
Roczne – do 31 grudnia (załącznik nr 3)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przekazanie środków finansowych gminom (Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

OPŁATY :

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Realizacja wypłaty (Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie):

I tura 1 kwietnia – 31 maja 2019 r.,
II tura 1 - 31 października 2019 r.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel. 22 695 64 81, fax. 22 695 64 84

e-mail – wbzk@mazowieckie.pl

dni i godziny urzędowania – poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Podziel / Share
07.05.2019, Ilość wejść: 3390, Rejestr zmian
do góry