Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Pomoc rolnikom poszkodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

pl. Bankowy 3/5

Tel. 22 695 64 81

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI – WBZK/05

Nr wersji: 13

Data wydania:

08.05.2019 r.

SPRAWA:

Szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Weryfikacja informacji o wystąpieniu na terenie gminy/miasta niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z harmonogramem.

Potwierdzenie protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisje terenowe.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r.  poz. 187 z późn.zm.).
  2. Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
  3. Zarządzenie nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Punkt Obsługi Klienta, wejście F (od al. Solidarności), parter

 
godziny i dni urzędowania: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

 

2. Pocztą na ww. adres

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • informacja o wystąpieniu na terenie gminy/miasta niekorzystnego zjawiska atmosferycznego;
  • harmonogram prac komisji;
  • w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego lub huraganu lub przymrozków wiosennych – ekspertyza z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzająca wystąpienie w/w zjawiska;
  • w przypadku wystąpienia pioruna – dokument z Policji lub Straży Pożarnej potwierdzający zdarzenie. Jeśli w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ucierpiały zwierzęta gospodarskie, a zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim, wymagany jest dokument z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Potwierdzenie wystąpienia szkód na protokołach oszacowania szkód sporządzonych przez komisje terenowe.

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po dostarczeniu dokumentów przez urząd gminy/miasta.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Rolnictwa i Usuwania Sutków Sytuacji Kryzysowych

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel. 22 695 64 81, fax. 22 695 64 84

e-mail – wbzk@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Komisje szacujące szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne obowiązuje protokół dostępny na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

 

 

Podziel / Share
20.05.2019, Ilość wejść: 3731, Rejestr zmian
do góry