Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Państwowa Straż Łowiecka

Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Łowieckiej
Marek Kret
  m.kret@mazowieckie.pl
Sekretariat tel:  723 997 304, e-mail:  PSL@mazowieckie.pl ,

Adres siedziby: ul. Nowoursynowska 164A, Warszawa

Przyjmowanie interesantów oraz adres do korespondencji:
 

Państwowa Straż Łowiecka,
plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.

 

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej.

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka
  • poprzez e-mail: PSL@mazowieckie.pl
  • telefonicznie: 723 997 304

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:

Katarzyna Frelak
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
iod@mazowieckie.pl
tel. 22 695 69 80

Zastępca Inspektora Danych Osobowych:

Daniel Przybyło
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
iod@mazowieckie.pl
tel. 22 695 69 34

Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości), tj. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia swoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
27.03.2019, Ilość wejść: 2328, Rejestr zmian
do góry