Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Płock

Kierownik Delegatury
Marlena Mazurska
 mmazurska@mazowieckie.pl
Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
 Sekretariat Delegatury - I piętro, pok. 109
 tel. 24 235 11 00
 fax. 24 235 11 01
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki będzie czynny w sobotę 11 maja br. w godzinach  8:00 – 16:00.

 

Zadania Delegatury:
 • prowadzenie czynności w postępowaniu wyjaśniającym i nadzorczym, czynności pomiarowych lub ewidencyjnych, a także kontrolnych określonych w ustawach oraz w innych okolicznościach wymagających złożenia wyjaśnienia lub oświadczenia
 • wydawanie dokumentów urzędowych, zaświadczeń oraz dokonywanie poświadczeń
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej

 

Wydziały/Biura: 
 • Biuro Wojewody
 • Biuro Obsługi Urzędu
 • Biuro Kadr i Obsługi Prawnej
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Nadzoru Prawnego
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Zdrowia
 • Wydziału Kontroli
Podziel / Share
28.02.2018, Ilość wejść: 58399, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry