Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Prezydialny

BIP

Zadania Oddziału:

 

1. organizacja współpracy Wojewody z organami administracji centralnej;
2. organizacja współpracy Wojewody z organami jednostek samorządu terytorialnego;
3. organizacja współpracy Wojewody z parlamentarzystami, partiami politycznymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi;
4. przygotowanie i obsługa oficjalnych wizyt Wojewody, Wicewojewodów i DyrektoraGeneralnego w uroczystościach państwowych i innych wydarzeniach na terenie województwa mazowieckiego;
5. obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora i zastępców dyrektora;
6. prowadzenie rejestru zespołów opiniodawczo-doradczych tworzonych przez Wojewodę;
7. rozpatrywanie wystąpień dotyczących przyjęcia przez Wojewodę patronatów i udziału w komitetach honorowych oraz przygotowywanie na nie odpowiedzi;
8. przygotowywanie listów gratulacyjnych i kurtuazyjnych, wynikających z funkcji reprezentacyjnych Wojewody i Wicewojewodów;
9. realizacja zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę zaproszeń, patronatów i udziału w komitetach honorowych;
10. organizacja spotkań i narad z udziałem Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego, Dyrektora i zastępców dyrektora;
11. przygotowywanie analiz, opracowań i sprawozdań dotyczących Biura Wojewody;
12. zapewnienie obsługi organizacyjnej pracy Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora i zastępców dyrektora;
13. koordynacja organizacji wystaw artystycznych prezentowanych za zgodą Wojewody na terenie Urzędu.

 

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 30333, Rejestr zmian
do góry