Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Informacje o projekcie

Projekt obejmuje termomodernizację trzech obiektów:

  • budynku magazynowego położonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2. Prace potrwają do końca 2017 r. i będą obejmowały: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, a także wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
  • budynku biurowego położonego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38. Prace potrwają do końca 2018 r. i będą obejmowały: docieplenie ścian przyziemia, stropów oraz stropodachów, wymianę okien, a także montaż systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
  • budynku biurowego położonego w Radomiu przy ul. Zielińskiego 13. Prace potrwają do końca 2018 r. i będą obejmowały: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także wymianę drzwi zewnętrznych.

ZIELONKA

Budynek w Zielonce to budynek z przeznaczeniem na archiwum. Wzniesiony w latach 80-tych ubiegłego wieku posiada betonowe ściany zewnętrzne, betonowy dach oraz stalową ślusarkę okienną. Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę okien i drzwi. Ponadto wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania. Przewidywane zmniejszenie rocznego zużycia gazu: z ok. 6 tys. m3 do 2,3 tys. m3.

Przeprowadzona inwestycja spowoduje oszczędność energii na poziomie 67%. Zaplanowane prace pozwolą na zatrzymanie procesu degradacji budynku, umożliwią wykonanie szczelnego pokrycia dachowego, wymiana okien i drzwi zmniejszy dodatkową utratę ciepła. Działania te pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni obiektu. 

  

SIEDLCE

Budynek w Siedlcach jest budynkiem zaliczonym do kategorii budynków wysokich (10 kondygnacji) i wymagane jest w nim zapewnienie odpowiedniej ilości wymiany powietrza za pomocą wentylacji mechanicznej. Planowana jest budowa instalacji nawiewno-wywiewnej z wykorzystaniem istniejących kanałów oraz odzyskiem ciepła. Dodatkowo wymienione zostaną okna (ok. 780 m2). Obecne okna zostały zamontowane w latach 80-tych ubiegłego wieku i nie spełniają obowiązujących norm dla przegród budowlanych.

Przeprowadzona inwestycja spowoduje oszczędność energii na poziomie 50 %. Dodatkowo podwyższenie standardu nieruchomości w znacznym stopniu polepszy warunki i komfort pracy zatrudnionych tam osób, a także wpłynie bezpośrednio na komfort obsługi klienta zewnętrznego.

 

RADOM

Budynek w Radomiu jest to budynek przeznaczony na archiwum. Jego termomodernizacja będzie polegała na zakończeniu działań termomodernizacyjnych podjętych w 2004 roku. Planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu. Modernizacja dachu obejmie wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz nowych obróbek blacharskich i instalacji odgromowej. Powyższe działania umożliwią zatrzymanie procesu degradacji budynku.

Przeprowadzona inwestycja spowoduje oszczędność energii na poziomie 45 %. Dodatkowo podniesie standard nieruchomości oraz poprawi warunki pracy archiwistów oraz warunki przechowywania archiwizowanych dokumentów.

Cele Projektu / Planowane efekty

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację trzech budynków.

W wyniku przeprowadzonych prac Projekt uzyska 54% oszczędności ciepła oraz 218,31 Mg/rok redukcji CO2. Mniejsze zużycie energii zaowocuje wymiernymi korzyściami finansowymi oraz środowiskowymi, a ograniczenie emisji CO2 będzie również środkiem zwalczania zanieczyszczeń powietrza.

Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

3,00

2018

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

6 890,85

2018

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

MWh/rok

869,70

2018

Zmniejszenie zużycia energii końcowej

MWh/rok

1 024,92

2018

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

3 849,88

2018

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

GJ/rok

3 130,93

2018

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

tony równoważnika CO2

218,30

2018

Przeprowadzone inwestycje bezpośrednio wpłyną na warunki oraz komfort pracy osób zatrudnionych oraz wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy. Nastąpi polepszenie komfortu użytkowania oraz lepsze samopoczucie wszystkich osób korzystających ze zmodernizowanych budynków, w tym także klienta zewnętrznego.

Poprawa stanu budynków przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu i jego konkurencyjności. Nastąpi poprawa wizerunku miejscowości wdrażających nowoczesne, przyjazne środowisku technologie. Dodatkowo budynki poddane termomodernizacji zyskają na estetyce, co będzie miało wpływ na wzrost wartości nieruchomości.

Wartość Projektu / wkład Funduszy Europejskich

Całkowity koszt realizacji Projektu   5 052 967,88 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych 3 666 162,76 zł
Dofinansowanie UE          3 116 238,34 zł
dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu  549 924,42 zł
dofinansowanie z budżetu państwa      1 386 805,12 zł

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podziel / Share
29.11.2017, Ilość wejść: 1403, Rejestr zmian
do góry