Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

Powołanie Zespołu do spraw realizacji

Na potrzeby realizacji Projektu Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem nr 117 z dnia 8 maja 2017 roku powołał Zespół do spraw realizacji Projektu. W skład Zespołu wchodzą pracownicy zatrudnieni w wydziałach merytorycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, posiadający doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu.

Treść Zarządzenia znajduje się tutaj.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 14 kwietnia 2017 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”.

Przyznanie dofinansowania

Pismem z dnia 2 stycznia 2017 roku Instytucja Wdrażająca poinformowała Wojewodę Mazowieckiego o pozytywnej ocenie Wniosku o dofinansowanie. Projekt spełnił wszystkie kryteria oceny i znalazł się na liście projektów rekomendowanych do wsparcia.

Lista projektów z pozytywnym wynikiem (rekomendowanych do dofinansowania), na której pojawił się Projekt Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znajduje się tutaj.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

31 maja 2016 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie złożył Wniosek o dofinansowanie Projektu „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”.

Ogłoszenie konkursu

21 grudnia 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jako Instytucja Wdrażająca) ogłosił I konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Treść ogłoszenia znajduje tutaj.

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Podziel / Share
29.11.2017, Ilość wejść: 1305, Rejestr zmian
do góry