Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Termomodernizacja budynków MUW w ramach POIiŚ 2014 - 2020

„Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Osi priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,

Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdują się na stronie:

https://www.pois.gov.pl/

 
 
 
 
 
Podziel / Share
29.11.2017, Ilość wejść: 7739, Rejestr zmian
do góry