Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Projektów i Kontroli

BIP
Do zakresu działania Oddziału Analiz i Planowania Rozwoju należy:

 1. inicjowanie i koordynowanie wdrażania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Urzędu;
 2. koordynowanie planu działania biura, w tym realizacja celów kontroli zarządczej poprzez identyfikację i analizę ryzyka;
 3. współpraca z Wydziałem Finansów Urzędu w pracach nad projektem budżetu dysponenta III stopnia na kolejne lata budżetowe, współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia;
 4. sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa w części dotyczącej biura;
  a. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą na poziomie Urzędu,
  b. opracowywanie i aktualizacja procedur,
  c. koordynacja realizacji zadań związanych z opracowywaniem planu działalności Urzędu,
  d. realizacja zadań związanych z analizą ryzyka,
  e. koordynacja realizacji zadań związanych z opracowywaniem sprawozdania z wykonania planu działalności Urzędu,
  f. prowadzenie monitoringu poziomu realizacji celów i zadań przyjętych w planie działalności Urzędu;
  g. przygotowywanie kwartalnych informacji dotyczących realizacji zadań i obciążenia pracą komórek organizacyjnych Urzędu;
  h. opracowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Wojewody;
  i. współpraca z Wydziałem Kontroli Urzędu w zakresie gromadzenia informacji o wynikach kontroli wewnętrznych i kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne organy upoważnione do prowadzenia kontroli w Urzędzie,
  j. współpraca z Zespołem Audytu Wewnętrznego Urzędu w zakresie gromadzenia informacji o wynikach audytów wewnętrznych;
 5. koordynowanie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, w tym opracowywanie procedur, mapowanie procesów.

Podziel / Share
17.05.2016, Ilość wejść: 7265, Rejestr zmian
do góry