Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Programów i Funduszy

BIP
Do zakresu działania Oddziału Programów i Koordynacji Projektów należy:

 1. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach PRGiPID oraz organizacja prac Komisji oceniającej wnioski w ramach wskazanego Programu, w tym:
  a. prowadzenie działań związanych z naborem wniosków na kolejne okresy realizacji programu oraz obsługa wojewódzkiej komisji oceniającej wnioski złożone przez gminy i powiaty województwa,
  b. przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie projektów realizowanych w ramach PRGiPID,
  c. badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
  d. przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 2. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów ze środków rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu państwa oraz innych zadań, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
  a. przygotowywanie, analiza i kompletowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosków o uruchomienie środków budżetu państwa na realizację zadań lub projektów jednostek z terenu województwa mazowieckiego,
  b. przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie realizowanych projektów,
  c. badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
  d. przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich w ramach programów operacyjnych;
 4. wdrażanie projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetu Urzędu prowadzonych przez biuro/urząd, w ramach uczestnictwa w powołanych tym celu zespołach.
 5. zapewnienie obsługi sekretariatu oraz prawidłowego obiegu korespondencji biura;
 6. prowadzenie wspólnego dla całego Biura rejestru skarg, wniosków i petycji oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej związanych z działalnością biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem.
Podziel / Share
17.05.2016, Ilość wejść: 7263, Rejestr zmian
do góry