Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział do spraw Inwestycji

BIP
Do zakresu działania Oddziału do spraw Inwestycji należy:

  1. planowanie, monitorowanie i rozliczanie procesu realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów nieruchomości Skarbu Państwa użytkowanych na cele statutowe Urzędu;
  2. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie budowy i wykonanie robót budowlanych, dla obiektów Urzędu;
  3. sporządzanie analiz i zestawień finansowych w zakresie planowanych inwestycji;
  4. koordynowanie, planowanie, rozliczanie i monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych biura;
  5. realizacja zadań nałożonych przepisami ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w zakresie wykazów nieruchomości przekazywanych do KZN;
  6. ewaluacja efektywności, monitorowanie oraz wdrażanie zmian w sposobie wykorzystania zasobów nieruchomości Urzędu.
Podziel / Share
16.11.2017, Ilość wejść: 4129, Rejestr zmian
do góry