Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Biuro Rozwoju i Inwestycji

Dyrektor
Katarzyna Harmata
 kharmata@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Kościesza
 kkosciesza@mazowieckie.pl

 

 

 Sekretariat - pokój 638
tel. 22 695 60 82
fax 22 695 65 25
 bri@mazowieckie.pl

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście "F" od Al. Solidarności, piętro II

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Od 19 lutego 2018 r. uruchomiono Punkt Obsługi Klienta od Al. Solidarności (wejście "F"),
gdzie przeniesiona została m.in. Kancelaria, tym samym niemożliwe jest samodzielne wejście do Urzędu.
Prosimy w razie potrzeby o wcześniejszy kontakt z Biurem w tej sprawie.

 

 

 

Przejdź do strony BIP Biura Rozwoju i Inwestycji

Do zakresu działania Biura Rozwoju i Inwestycji należy w szczególności:

 1. inicjowanie i koordynowanie wdrażania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Urzędu;
 2. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz organizacja prac Komisji oceniającej wnioski w ramach wskazanego Programu;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych;
 4. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów;
 5. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach Resortowego programu rozwojuinstytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, z wyłączeniem kontroli na miejscu realizacji projektów;
 6. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów ze środków rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu państwa oraz innych zadań, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia polityki rozwoju;
 7. wsparcie w realizacji spraw związanych z realizacją projektów dofinasowanych z budżetu środków europejskich w ramach programów operacyjnych;
 8. realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych;
 9. realizacja zadań nałożonych przepisami o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
 10. obsługa projektów i programów określonych odrębnymi zarządzeniami lub decyzjami przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego;
 11. inicjowanie i koordynowanie działań inwestycyjno-rozwojowych Urzędu;
 12. wspieranie działań rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie możliwości wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
 13. realizacja zadań kontrolnych Wojewody objętych działem administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Podziel / Share
06.03.2018, Ilość wejść: 21059, Rejestr zmian
Wersje dokumentu
do góry